Számviteli szabályzat 2023 + Cafetéria szabályzat 2023 rendelhető

Adózás

Nyomtatás
Forrás: Adonet.hu

A kis- és középvállalkozásoknak, intézményeknek szóló cafetéria-szabályzat és iratminta csomagunkkal a jogszabályi előírásoknak megfelelőpen kialakítható a cég, intézmény béren felüli juttatási rendszere. ■ Szerkeszthető (word) formátumban elérhetők a 2023-as számviteli szabályzat minták: Számviteli Politika ■ Pénzkezelési Szabályzat ■ (Valutapénztári szabályokat is tartalmaz) ■ Értékelési Szabályzat ■ Leltárkészítési és Leltározási Szabályzat ■ Útmutató az önköltségszámítási szabályzat elkészítéséhez ■ Útmutató a minták alkalmazásához

Számviteli politika és számviteli szabályzatok 2023

A minták aktualizálása és a konkrét gazdálkodó szervezet sajátos igényei és működési feltételei szerint való kialakítása és elkészítése a felhasználó feladata és felelőssége.  

A szabályzatok elsősorban a kisebb gazdálkodó szervezetek részére nyújtanak segítséget saját, „testre szabott”szabályzatuk elkészítéséhez.

A szabályzat-minták a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 2023. január 1. napjától hatályos rendelkezése alapján készültek.

Megrendelés és további információ: Cégmenedzselés Webáruház

***

Cafetéria szabályzat csomag útmutatóval 2023

Mit kell tudni a Cafetéria szabályzatról? 

Elsőként azt, hogy ilyen szabályzat megalkotása nem kötelező – tehát ha nem rendelkezik ilyennel a cég, nem követ el semmilyen jogsértést. Csak megjegyezzük, ez a szabályzat-.minták nem alkalmazható a köztulajdonban álló gazdasági társaságokra vonatkozó szabályzatalkotási kötelezettség teljesítésére – annak tárgya is cafetéria, hanem általában az érintett tisztségviselők javadalmazása.  

Tehát kkv körben semmilyen formában nincs cafetéria-szabályzat alkotási kötelezettség. Azonban azt is tudni kell, hogy ha nem rendelkezik a cég ilyen szabályzattal, akkor lemond a cafetéria (egyre szűkülő) előnyeiről is. Cafetéria alatt általánosságban a béren kívüli juttatásokat értjük. Miután a béren kívűli juttatás egy adózási fogalom, munkajogilag helyesebbnek véljük a a cafetériára a béren felüli juttatás fogalom használatát. 

A munkabér, és Munka törvénykönyvében megállapított díjazások és költségtérítések nem tárgyai a cafetéria szabályzatnak – mert ezek nem mérlegelési jogkörben adhatók, hanem kötelezően járnak. 

A munkáltatóknak előnyös lehet, ha a bérezési rendszert a cafetériára is figyelemmel alakítják ki. Ez lehet az az eszköz, amely hozzásegíti, kedvezőbb adószabályokkal ösztönzi a cégeket az átlátható,  tiszta, törvényes foglalkoztatási és bérezési politika és gyakorlat kialakítására.  A cefetériával megszüntethető  – ha valahol még ezt alkalmaznák -  a zsebbe fizetés gyakorlata. A legális juttatások alkalmazása, az illegális juttatások mellőzése biztonságosabbá teszi a cég működését, és az sem elhanyagolható szempont, hogy a cégvezetés és a tulajdonosok  is tiszta viszonyok között végezhetik tevékenységüket. Bizonyosan hozzájárul ez a hatékonyabb működéshez. 

További előnye, hogy segíti a munkavállalói hűség kialakulását. A versenypiacon működő munkáltatóknál a munkavállalók már elvárják a béren felüli juttatásokat, így ez alapvetően egy foglalkoztatás-politikai eszköz a munkálttatónál. 

A cafetéria szabályzat mellett szóló alapvető munkajogi érv az, hogy ezzel megelőzhetők a munka díjazásához kapcsolódó munkavállalói kifogások,  jogviták. Miután az egyenlő bánásmód követelménye alkalmazásában munkabérnek minősül minden, a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás. De csak ott.

Ez alapján, ha a munkáltató béren felüli juttatásokkal is ösztönözni kívánja a munkavállalóit, akkor azt nem teheti az egyenlő bánásmód sérelmével. A Munka törvénykönyve 12.§-a jogalapot teremthet az egyes – juttatásokból kimaradó – munkavállalók számára a juttatások követelésére és jogviták kezdeményezésére. Ebben az értelemben a cafetéria-szabályzat az eszköz, amellyel a munkáltató az egyenlő bánásmód követelményét érvényesíti a cafetéria-juttatások vonatkozásában – elejét véve a munkavállalói kifogásoknak. 

A cafetéria juttatás megvonás a munkáltató kezében egy fegyelmezési eszköz is lehet a munkavállaló vétkes kötelezettségszegése esetén, az Mt. 56.§-ában írtak szerint. Erre is jó lehet a cafetéria bevezetése, illetve a cafetéria szabályzat megalkotása. 

Az Szja tv. 71.§-a szerinti béren kívűli juttatásokra jogosultak a társas vállalkozásban - nem munkaviszonyban - személyesen közreműködő tagok is. (Szja tv. 71.§/6/). 

Nem kizárt a cafetéria juttatások köréből a cégvezetés, illetve a tulajdonosi kör sem, amennyiben a céggel munkaviszonyban állnak  és  megfelelnek a többi munkavállalóra, vagy azok közös ismérvekkel meghatározott csoportjaira vonatkozó feltételeknek. 

Azért figyelni kell a cafetéria rendszer terheire és veszélyeire is. Egyfelől a juttatások szabályainak megállapításában, gyakorlati alkalmazásában bizonylatolásában, nyilvántartásában szigorúan követni kell az adószabályok előírásait. Egy ilyen rendszer adminisztrációja komoly többlet-feladatot jelent  a cégek, könyvelők számára, ez mellett a cégnek járulékos rezsiköltségekkel is számolnia kell.

Kiadványunk részeként az alábbi iratminták tölthetők le:

1.Cafetéria szabályzat minta

2. Cafetéria juttatások éves listája

3. Cafetéria nyilatkozat a munkavállaló részéről

+ Útmutató

A kiadványunk részeként letölthető cafetéria szabályzat csak a cafetéria-kereteket és a jogosultsági szabályokat tartalmazza, amelyek viszonylag állandóak, és nem kell évente módosítani. Az egyes juttatási elemeket külön iratba foglaltuk – ez évente lehet akár a cafetéria szabályzat melléklete is -  ezekről évente az ügyvezető dönthet, figyelemmel a mindig változó adó és egyéb szabályokra. Egyébként a cafetéria szabályzat megalkotása is ügyvezetői hatáskör. 

Megrendelés és további infó: Cégmenedzselés Webáruház


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Összes termék megtekintése

Vissza az előző oldalra