Üzleti titokvédelmi csomag cégeknek

Üzleti titokvédelmi csomag cégeknek

Kézikönyv, szabályzat- és szerződésminták az üzleti titok és a know-how cégen belüli megóvásához. Print + e-könyv + Leötlthető, szerkeszthető iratminták

  • Formátum: Könyv + e-Könyv (Pdf), az iratminták Word
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2023
  • Szerző: Dr. Szabó Tibor
  • Terjedelem: Könyv 128. oldal, e-könyvben 108 oldal + 8 db. iratminta

Bruttó ár: 21 000 Ft
Postaköltség: 1 100 Ft

db  

Részletes leírás

Érzékeny üzleti információk, védett ismeretek, működő céges gyakorlatok, növekedést hozó ötletek ki vannak téve a külső belső eltulajdonításnak, lopásnak, jogosulatlan felhasználásnak. Mindez úgy gyengíti a cég piaci pozícióit, bevételszerző képességét, hogy egyidejűleg saját pénzen erősíti a konkurenciát. 

Minden vállalkozásnak vannak üzleti titkai - és védett ismeretei (know-how) is. Ez a tény  rosszabb esetben csak akkor tudatosul, ha ellopják. Üzleti titkok és a know-how  ellopását mindennapos tevékenységnek mondhatjuk a magyarországi kis és középvállalkozások körében is. Minden ügyvezető tudna mesélni arról, hogyan vitt magával üzleti információkat, listákat, ügyfeleket ilyen-olyan okból távozó alkalmazottja. 

Akit megérint az üzleti titok védelmének problémaköre, és valamiféle cselekvésben is gondolkodik e téren, nagyon fontos megértenie, hogy az üzleti titokra, know-howra vonatkozó jogi szabályozás más logikát követ, mint amit a vállalkozók megszokhattak a jellemzően kötelezettségek előírásával operáló  jogalkotótól. A törvény nem kötelezi a jogosultakat üzleti titkaik védelmére,  hanem a jogi védelem igénybevételéhez feltételeket ír elő, amelyek nem kötelező jellegűek, de azok hiányában a sérelmet szenvedett fél nem fordulhat jogvédelemért. Mondhatjuk a szabályozás a „Segíts magadon, az Isten is megsegít” elvet követi: ha nem teszed meg legalább az elvárhatót, a Jóisten sem tud segíteni. Üzleti titkaid védelmében különösen nem. 

A törvény ilyen logiákája  miatt van az, hogy a cégtulajdonosok, ügyvezetők a gyakorlatban sokszor szembesülnek azzal, hogy az üzleti titok nem az, amit ők annak gondolnak.  Nem az az üzleti titok, amit annak gondolunk, hanem amit azzá teszünk. Magától semmi nem titkos. 

Az üzleti titok megsértőivel szemben a cég nem eszköztelen – csak számba kell venni a lehetséges védelmi eszközöket, és alkalmazni kell őket. Az üzleti titok védelme az információbiztonsági intézkedések megtételét jelenti a cégben. Az üzleti titok védelme és az információbiztonság kéz a kézben jár a cégben. Az információbiztonsági intézkedések a fenyegetések szélesebb köre ellen hivatottak védelmet nyújtani – például adathalászat, zsarolás – de  az üzleti titok védelmére is szolgálnak. 

Száz szónak is egy a vége, cégünk az üzleti titkait védeni kell. A hogyan kérdését  megválaszolva kiadványunkban felvázolunk egy működő, cégen belüli titokvédelmi rezsimet. Először bemutatjuk és elmagyarázzuk az üzleti titokra, védett ismeretre (know-how) vonatkozó jogi szabályozást, aztán mindazt, ami ebből következik: a cégen belül megteendő intézkedéseket és a lehetséges megoldásokat. 

Az üzleti titokvédelmi csomag része ezen kézikönyv, a mellékletét képező  – és Word formátumban is letölthető képező üzleti titokvédelmi szabályzattal, szerződés és nyilatkozat mintákkal együtt.

A csomag letölthető, szerkeszthető iratmintái

1. Üzleti titokvédelmi szabályzat

2. Védett ismeret (know-how) leírás minta

3. Munkaszerződés minta titokvédelmi, összeférhetetlenségi kikötésekkel

4. Munkavállaló titoktartási nyilatkozata

5. Munkaköri leírás - titokvédelmi kötelezettségek

6. Versenytilalmi megállapodás minta

7. Titokvédelmi kikötés polgári jogi szerződésekhez

8. Rendszergazda megbízási szerződés mintája

Tartalomjegyzék
I. FEJEZET – BEVEZETÉS 5
II. FEJEZET – MINDEN, AMIT AZ ÜZLETI TITOKRÓL ÉS A KNOW-HOW-RÓL TUDNI KELL 8
1. Az üzleti titok fogalma 8
2. A know-how fogalma 10
2.1. Mitől függ az üzleti titok vagyoni értéke? 11
3. Egy talányos követelmény: mi az elvárható magatartás? 11
4. Az üzleti titok megsértésének szankciói 13
5. Büntetőjogi védelem 14
III. FEJEZET – AZ ÜZLETI TITOK FENYEGETŐI 15
1. Mi ellen kell megvédeni a cég üzleti titkait? 15
2. Külső fenyegetések 15
3. Belső fenyegetések 15
IV. FEJEZET – INTÉZKEDÉSEK AZ ÜZLETI TITOK VÉDELMÉBEN 18
1. Vezetői, szervezési feladatok 21
2. Üzleti titokvédelmi szabályzat megalkotása 25
3. Adatok, információk minősítése a cégben 28
4. Titkos adatok kezelésének biztonsági előírásai a cégben 30
5. Munkajogi intézkedések 38
6. Üzleti titokvédelmi kikötések polgári jogi szerződésekben 45
7. A munkavállalók információbiztonsági képzése 45
V. FEJEZET – MELLÉKLET 46
2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről 46
VI. FEJEZET – IRATMINTÁK 59
1. Üzleti titokvédelmi szabályzat
2. Védett ismeret (know-how) leírás minta
3. Munkaszerződés minta titokvédelmi, összeférhetetlenségi kikötésekkel
4. Munkavállaló titoktartási nyilatkozata
5. Munkaköri leírás – titokvédelmi kötelezettségek
6. Versenytilalmi megállapodás minta
7. Titokvédelmi kikötés polgári jogi szerződésekhez
8. Rendszergazda megbízási szerződés mintája

Vissza az előző oldalra