Kamerás megfigyelés alkalmazása munkahelyen, üzletben – kézikönyv és iratminták

Kamerás megfigyelés alkalmazása munkahelyen, üzletben – kézikönyv és iratminták

Kiadványunkban összefoglaljuk a munkahelyi és bolti kamerás megfigyeléssel szemben támasztott jogi követelményeket és a jogszerűségét biztosító munkáltatói intézkedéseket. Megadjuk a kötelező tájékoztatások és belső szabályozások mintáját, ezek kiadványunk részeként szerkeszthető formában letölthetők.

  • Formátum: e-könyv (Pdf) iratminták Word
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2024
  • Szerző: dr. Szabó Tibor
  • Terjedelem: Kézikönyv 25 oldal + 5 iratminta

Online elérhető tartalom.
Sikeres vásárlás és az ellenérték beérkezése és könyvelése után a visszaigazoló e-mailben található elérhetőségen vagy a korábbi rendelései alatt elérhető.

Bruttó ár: 12 700 Ft

db  

Részletes leírás

A vállalkozásnak különös gondot kell fordítania a munkahelyi és bolti kamerahasználat jogszerűségének biztosítására. Súlyosan jogsértő – bírságkockázattal járó - helyzet, ha ezek a kamerák csak úgy, mindenféle belső jogi szabályozás és a szükséges jogi tájékoztatások mellőzésével üzemelnek. Javasolt a meglevő szabályozások, jogi tájékoztatások felülvizsgálata is, mert az elmúlt időszak jogszabályi változásai folytán avulttá válhattak. 

Attól függően, hogy a vállalkozás mely területen, milyen érintetti körben alkalmaz kamerás megfigyelést – beszélhetünk munkahelyi és bolti, üzleti kamerás megfigyelésről. A munkahelyi kamerás megfigyelést a vállalkozás, mint munkáltató alkalmazza, ennek érintett személyei jellemzően a munkavállalók. A bolti, üzleti kamerás megfigyelést a vállalkozás, mint kereskedő alkalmazza, amelynek érintettjei jellemzően a betérő vásárlók, ügyfelek. Ez két különböző jogviszony, eltérő jogokkal, kötelezettségekkel, eltérő lehetőségekkel és megoldási módokkal. Mindkét jogviszonyt érintően a kamerahasználat jogszerűségét a  vállalkozásnak  kell megteremtenie.

LETÖLTHETŐ MELLÉKLETEK

0. Kézikönnyv (Pdf)
1. Kamerahasználati szabályzat (Word)
2. Munkavállalói tájékoztató (Word)
3. Figyelemfelhívó jelzés (Word)
4. Adatfeldolgozási kikötések vagyonvédelmi szerződéshez (Word)
5. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása (Excel)

Tartalomjegyzék
I. FEJEZET – BEVEZETÉS 5
II. FEJEZET – ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK 6
III. FEJEZET – JOGSZABÁLYI KÖVETELMÉNYEK 8
1. A jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság 8
2. Szükségesség, arányosság vizsgálata 9
3. A célhoz kötöttség követelménye 11
4. Az adattakarékosság elvének érvényesítése 12
5. A pontosság elvének érvényesítése 12
6. Tilalmak betartása 13
7. Kamerák boltban, üzletben 14
8. Betekintés a felvételekbe 15
9. A felvételek tárolása 15
10. A felvételek felhasználása 15
11. Az adatbiztonság követelményének érvényesítése 15
12. Külső vagyonvédelmi szolgáltató igénybevétele 16
13. Az elszámoltathatóság elvének való megfelelés 16
IV. FEJEZET – INTÉZKEDÉSEK
A KAMERA­HASZNÁLAT JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRA 18
1. Kamerahasználati szabályzat 18
2. Jogi tájékoztató elkészítése és átadása írásban a munkavállalók részére 20
3. Figyelemfelhívó jelzés elkészítése a kihelyezése a kamerával megfigyelt területre – munkahelyen, boltban egyaránt 21
4. Külső vagyonvédelmi szolgáltató esetén megfelelés a GDPR adatfeldolgozói szabályainak, adatfeldolgozói garancia-nyújtási kötelezettség érvényesítése az üzemeltetővel szemben 22
5. A technikai működés (beállítás, felhasználás, tárolás, megsemmisítés) megfeleltetése a belső szabályozásnak, jogi tájékoztatásoknak 22
6. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának elkészítése 23
V. FEJEZET – LETÖLTHETŐ MELLÉKLETEK 25
1. Kamerahasználati szabályzat
2. Munkavállalói tájékoztató
3. Figyelemfelhívó jelzés
4. Adatfeldolgozási kikötések vagyonvédelmi szerződéshez
5. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Vissza az előző oldalra