Tájékoztató Békéltető testületekről

A CÉGMENEDZSELÉS.HU OLDAL FENNTARTÓJA (A TOVÁBBIAKBAN: VÁLLALKOZÁS): ADÓNET.HU Üzleti Kommunikációs Zrt.

CÉGJEGYZÉKSZÁMA: Fővárosi Bíróság 01-10-045755

ADÓSZÁMA: 14052512-2-43

SZÉKHELYE: 1094 Budapest, Bokréta u. 3. I/8.

KÖZPONTI ÜGYINTÉZÉS: 7400 Kaposvár, Ezredév u. 1. Telefon: 30 158 8787

KÉPVISELŐJE: dr. Szabó Tibor vezérigazgató.

KAPCSOLAT: E-mail: info@adonet.hu - Telefon: 30 158 8787, - Fax: 82/511-241. Postacím: Adonet.hu Zrt. 1450 Budapest, Pf: 132.

INTERNET: www.adonet.hu

INTERNET SZOLGÁLTATÓ: A WEB200 Internet Média Kft 7400 Kaposvár gróf Apponyi Albert u. 17. Tel.: +36.30.8280000 Központi e-mail: info@web200.hu Műszaki ügyfélszolgálat e-mail support@web200.hu web: www.web200.hu

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ: Nincs

A fogyasztó a Vállalkozással szembeni jogvitájában peren kívüli panaszkezelési módként a békéltető testületek eljárását veheti igénybe.

A békéltető testülethez fordulás szabályai

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett szakmailag független testület.

A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

1253 Budapest, Pf.:10.

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. Az eljárás ingyenes.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. E követelményeknek megfelel az e-mail is.

Az eljárás megindítására irányuló kérelmet a fogyasztó az interneten (online) is be tudja nyújtani a https://bekeltetes.hu oldalon.

A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c) - ha a fogyasztó az egyébként a lakóhelye (vagy belföldi lakóhelye hiányában) a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület helyett más békéltető testület eljárását kéri, a kérelmezett testület megjelölését,

d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,

e) a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését.

f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,

g) a testület döntésére irányuló indítvány,

h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a törvényben előírt egyeztetés megkísérléséről.

Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A békéltető testületek elérhetőségei

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető testület

Székhely: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422

e-mail: info@baranyabekeltetes.hu

web: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 6001 Kecskemét Pf. 228.
Tel.: (+36) 76 501 525, 501 532

Fax: (+36) 76 501 538
Mobil: (+36) 70 938 4765

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

honlap: www.bacsbekeltetes.hu

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon:46/501-091 (új ügyek) 46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: 06-1-488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap cím : bekeltet.bkik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Által Működtetett Független Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: +36-62/554-250/118

Ügyfélfogadás: H-P: 9.00-11.00 között

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

https://bekeltetes.hu/udvozlo

Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon: 06-22/510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: https://www.bekeltetesfejer.hu/

Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

email: bekeltetotestulet@gymskik.hu

https://bekeltetes.hu/udvozlo

A Hajdú-Bihar megyei Békéltető Testület

Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

https://bekeltetes.hu/udvozlo

Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint

Telefon: +36 36 416-660/105 mellék

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Levélcím: 3300 Eger, Postafiók 440.

https://bekeltetes.hu/udvozlo

Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 303-304. szoba.

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Telefon: 20/373-2570

https://bekeltetes.hu/udvozlo

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-010

Fax: 06-34-316-259

Email: bekeltetes@kemkik.hu

https://www.kembekeltetes.hu/

Nógrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.

Telefon: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Web: www.nkik.hu , www.bekeltetes-nograd.hu

A Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Telefon: 06-1-792-7881

Web: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php vagy www.pestmegyeibekelteto.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefon: 06-82-501-000, 06-82-501-026

e-mail cím: skik@skik.hu

www.skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu

https://bekeltetes.hu/udvozlo

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661
Mobil: 06-30-664-2130
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

https://bekeltetes.hu/udvozlo

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645

e-mail: bea@vmkik.hu

https://bekeltetes.hu/udvozlo

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

telefon: 30/9566-708

Telefon: ügyfélfogadási időben: 06-88-814-121, a kamara titkársága: 06 88 814-111

Fax: 06-88-412-150

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefon: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

http://www.bekelteteszala.hu/

Kelt, Budapest, 2022. május 11.

Adónet.hu Zrt.


Vissza az előző oldalra