Új munkajogi tájékoztatások útmutatóval

Új munkajogi tájékoztatások útmutatóval

Mi változott, hogyan, és mikortól kell alkalmazni? Kiadványunk tartalmazza a Munka törvénykönyve 2023-as módosításainak magyarázatát, és iratmintáit. A legfontosabb, minden munkáltatót érintő változás, hogy 2023. január 1-től új munkavállaló felvétele esetére újra kell írni a munkáltatói tájékoztatásokat. Kiadványunk tartalmazza ennek letölthető, szerkeszthető mintáját is.

  • Formátum: e-könyv (Pdf) az iratminták Word
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2023
  • Szerző: dr. Szabó Tibor
  • Terjedelem: 108 oldal + 5 melléklet

Online elérhető tartalom.
Sikeres vásárlás és az ellenérték beérkezése és könyvelése után a visszaigazoló e-mailben található elérhetőségen vagy a korábbi rendelései alatt elérhető.

Bruttó ár: 12 700 Ft

db  

Részletes leírás

Kiadványunk tartalmazza a Munka törvénykönyve 2023-as módosítása magyarázatát és a kötelező munkáltatói tájékoztatás új mintáit. Mi változott, hogyan, és mikortól kell alkalmazni? A legfontosabb,  kivétel nélkül minden egyes munkáltatót érintő változás, hogy új munkavállaló felvétele esetére újra kell írni a munkavállalói tájékoztatásokat. Az új szabályok alapján a munkáltatói írásbeli tájékoztatás már majdhogynem fontosabb dokumentum a foglalkoztatásban, mint a munkaszerződés. Tételesen számba vesszük e tájékoztatás elemeit, megadjuk az általánosan alkalmazható mintáját, letölthető szerkeszthető Word formátumban. Ezen kívül a  változások az elejétől a végéig masszívan érintik a Munka törvénykönyvét, és nem csak az apasági szabadság miatt. Akár azt is lehetne mondani, hogy a módosítással új Munka törvénykönyve született. 

A módosításokat az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXIV törvény tartalmazza (a továbbiakban: Módosítás). Kihirdetése a Magyar Közlöny 2022. december 23-i 221. számában történt meg. 

Az alábbiakban címszavakban összefoglaljuk az összes változást, ezek magyarázatát a könyv további fejezeteiben adjuk meg. 

1. Változtak az általános magatartási követelmények: új bizonyítási szabályok kerültek megalkotásra a joggal való visszaélés tilalmának megsértésére alapított munkajogi igény érvényesítése esetén (Mt. 7.§/3/)

2. Kiegészültek a határidő és az időtartam számítására vonatkozó szabályok (Mt. 25.§ /6/, 26.§) 

3. Módosultak a munkáltató személyében bekövetkező változásokról szól tájékoztatás határidejére vonatkozó szabályok (Mt. 38.§/1/)

4. Változott a munkaszerződés tartalmára vonatkozó szabályozás (Mt. 45.§/2/)

5. Jelentősen megváltoztak a munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó szabályok (Mt. 46.§

 6. Változtak a külföldön történő munkavégzés esetén adandó tájékoztatás szabályai (Mt. 47.§)

7. Változott a munkaviszony kezdetére vonatkozó szabályozás (Mt. 48.§) 

8. Változott a munkáltató alapvető kötelezettségeire vonatkozó szabályozás (Mt. 51.§/1/-/2/) 

9. Változtak az utasítás teljesítése megtagadásának szabályai (Mt. 54.§) 

10. Változtak a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés szabályai – Mt. 55.§

11. Változtak a munkaszerződés-módosítás szabályai az egyes foglalkoztatási lehetőségek kapcsán (Mt.61.§)

12. Változtak a munkaviszony megszüntetésének szabályai a munkavállaló kérelmére történő indokolási kötelezettség bevezetésével (64.§/3/-/4/)

13. A felmondás szabályai a felmondási tilalmak kiegészítésével változtak (Mt. 65./3/,/5/) 

14. A végkielégítés szabályaiban változást történt a jogosultsági idő vonatkozásában (Mt. 77.§ /2/ a./) 

15. Változtak a munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén követendő eljárás szabályai az apasági szabadság, vagy szülői szabadság igazolása vonatkozásában (Mt. 80.§/3/)

16. Változtak a munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményeire vonatkozó szabályok (Mt.83.§/1/) 

17. Változtak a munkaidőkeret közzétételére vonatkozó szabályok (Mt. 85.§/4/) 

18. Változtak a munkaidő-beosztás szabályai (Mt. 96.§/1/)

19. Változtak a napi pihenőidőre vonatkozó szabályok (Mt. 104.§/5/)

20. Változtak a heti pihenőidőre vonatkozó szabályok (Mt. 106.§/3/) 

21. Változtak a gyermekes és fiatal munkavállalókra vonatkozó munkaidő szabályok (Mt. 113-114.§)

22. Változtak a szabadságra vonatkozó szabályok (Mt. 115.§/2/, 118.§/4/. 118/A., 121.§) az apasági szabadság és a szülői szabadság vonatkozásában

23. Új szabály a munkáltató indokolási kötelezettsége a szabadság kiadásának elhalasztása és a szabadság megszakítása esetén 123.§ /5/, /5a/

24. Új szabály a szabadság megváltás kizárása apasági szabadság és szülői szabadság esetén (Mt. 125.§)

25. Változtak a szülési szabadság szabályai (Mt. 127.§/2/) 

26. Változtak a távolléti díjra való jogosultság szabályai (Mt.146.§)

27. Változtak az állásidő szabályainak (Mt. 147.§) 

28. Változtak a munkabér fizetésére vonatkozó szabályok (Mt. 158.§/1/) 

29. Változtak a munkavállaló megőrzési felelősségére vonatkozó szabályok (Mt. 180.§/6/).

30. Változtak a határozott idejű munkaviszony szabályai a próbaidő vonatkozásában (Mt. 192.§/4/-/5/) 

31. Változtak a behívásos munkavégzés szabályai (Mt. 193.§/2/)

32. Változtak a több munkáltató által létesített munkaviszony szabályai (Mt. 195.§/5/) 

33. Változtak az egyszerűsített foglalkoztatás / alkalmi munkára irányuló munkaviszony szabályai (Mt. 203.§ /1/ g-h) 

34. Változtak a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyra vonatkozó szabályok (Mt. 205.§ /2a/)

35. Változtak a vezető állású munkavállalóra vonatkozó szabályok a nem engedélyezett eltérések vonatkozásban (Mt. 209.§/2/)

36. Kiegészültek a munkajogi igény érvényesítésére – bírósági útra - vonatkozó szabályok (Mt. 287. § /1a/

37. Változtak egyes munkajogi fogalmak (Mt. 294.§/1/)

38. Változtak a külföldi munkáltató munkavállalójának Magyarország területén való foglalkoztatása szabályai (295.§)

39. Változtak az összeszerelési, beszerelési munkák kiküldött munkavállalók útján való végzésének szabályai (Mt. 296.§ /2/-/3/)

Iratminták

Kiadványunk az Mt. módosításhoz kapcsolódóan az alábbi iratmintákat tartalmazza:

1. Munkáltatói tájékoztatás minta – a Munka törvénykönyvére hivatkozásokkal (rövid)

2. Munkáltatói tájékoztatás minta – az Mt. rendelkezéseinek ismertetésével (hosszú)

3. Munkáltatói tájékoztatás külföldi munkavégzés esetén

4. Munkaszerződés minta – minimális tartalmi kellékekkel

5. Munkaszerződés módosítás minta

Tartalomjegyzék
I. FEJEZET – BEVEZETÉS 8

II. FEJEZET – HATÁLYBA LÉPÉS 13

III. FEJEZET – A VÁLTOZÁSOK TÉTELESEN 14
1. Általános magatartási követelmények – bizonyítási szabályok a joggal való visszaélés tilalmának megsértésére alapított munkajogi igény érvényesítése esetén (Mt. 7.§/3/) 14
2. A határidő és az időtartam számítására vonatkozó szabályok kiegészítése (Mt. 25.§ /6/, 26.§) 15
3. A munkáltató személyében bekövetkező változások szabályainak módosítása (Mt. 38.§/1/) 18
4. A munkaszerződés tartalmát érintő változások (Mt. 45.§/2/-/3/) 18
5. A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettségét érintő változások (Mt. 46-47.§ 19
5.1. A tájékoztatás és a munkaszerződés viszonya 21
5.2. A tájékoztatás határideje 24
5.3. A tájékoztatás módja 25
5.4. Tájékoztatás az atipikus munkaviszonyokban 29
5.5. Tájékoztatás munkaviszonyra vonatkozó szabályra való hivatkozással 30
5.6. Tájékoztatás a 7 napnál korábban megszűnő munkaviszonyokban 31
5.7. Tájékoztatási kötelezettség napi fél órát meg nem haladó munkaviszony esetén 32
5.8. Tájékoztatási kötelezettség a változásokról 33
5.9. A régi dolgozók tájékoztatása 33
5.10. Új tájékoztatási kötelezettségek, összehasonlítás 34
6. Tájékoztatás külföldön történő munkavégzés esetén (Mt. 47.§) 37
7. A munkaviszony kezdetére vonatkozó szabályozás változása (48.§) 41
8. A munkáltató alapvető kötelezettségeire vonatkozó változás (Mt. 51.§/1/-/2/) 41
9. Az utasítás teljesítésének megtagadása új szabályai (Mt. 54.§) 43
10. A munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés új szabályai – Mt. 55.§ 44
11. A munkaszerződés-módosítás szabályainak változása az egyes foglalkoztatási lehetőségek kapcsán (Mt.61.§) 46
12. A munkaviszony megszüntetése szabályainak változása – indokolási kötelezettség a munkavállaló kérelmére (64.§/3/-/4/) 49
13. A felmondás szabályainak változása a felmondási tilalmak kiegészítésével (Mt. 65./3/,/5/) 51
14. A végkielégítés szabályainak változása a jogosultsági idő vonatkozásában (Mt. 77.§ /2/ a./) 52
15. A munkaviszony megszüntetése (megszűnése) esetén követendő eljárás változása az apasági szabadság, vagy szülői szabadság igazolása vonatkozásában (Mt. 80.§/3/) 53
16. A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményére vonatkozó szabályozás változása (Mt.83.§/1/) 54
17. A munkaidőkeret közzétételére vonatkozó szabályozás változása (Mt. 85.§/4/) 55
18. A munkaidő-beosztás szabályainak változása (Mt. 96.§/1/) 56
19. A napi pihenőidőre vonatkozó szabályozás változása (Mt. 104.§/5/) 57
20. A heti pihenőidőre vonatkozó szabályozás változása (Mt. 106.§/3/) 57
21. A gyermekes és fiatal munkavállalókra vonatkozó munkaidő szabályok módosítása (Mt. 113-114.§) 58
22. Szabadságra vonatkozó szabályok változása (Mt. 115.§/2/, 118.§/4/. 118/A., 121.§) az apasági szabadság és a szülői szabadság vonatkozásában 62
23. A szabadság kiadására vonatkozó szabályok változása az apasági szabadság és a szülői szabadság vonatkozásában (Mt. 122.§(4a), 123.§/1/, /5/, /5a/ 65
23.1. Indokolási kötelezettség a szabadság kiadásának elhalasztása és a szabadság megszakítása esetén 123.§ /5/, /5a/, 68
24. A szabadság megváltás kizárása apasági szabadság és szülői szabadság esetén (Mt. 125.§) 68
25. A szülési szabadság szabályainak változása (Mt. 127.§/2/) 69
26. A távolléti díjra való jogosultság szabályainak változása (Mt.146.§) 69
27. Az állásidő szabályainak változása (Mt. 147.§) 71
28. A munkabér fizetésére vonatkozó szabályok változása (Mt. 158.§/1/) 72
29. A munkavállaló megőrzési felelősségére vonatkozó szabályozás változása (Mt. 180.§/6/). 73
30. A határozott idejű munkaviszony szabályainak változása a próbaidő vonatkozásában (Mt. 192.§/4/-/5/) 74
31. A behívásos munkavégzés szabályainak változása (Mt. 193.§/2/) 76
32. Több munkáltató által létesített munkaviszony szabályainak változása (Mt. 195.§/5/) 76
33. Az egyszerűsített foglalkoztatás / alkalmi munkára irányuló munkaviszony szabályainak változása (Mt. 203.§ /1/ g-h) 77
34. A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyra vonatkozó szabályok változása (Mt. 205.§ /2a/) 77
35. A vezető állású munkavállalóra vonatkozó szabályok változása a nem engedélyezett eltérések vonatkozásban (Mt. 209.§/2/) 78
36. A munkajogi igény érvényesítésére vonatkozó szabályok kiegészítése (Mt. 287. § /1a/ 80
37. Fogalmak változása (Mt. 294.§/1/) 81
38. Külföldi munkáltató munkavállalójának Magyarország területén való foglalkoztatása (295.§) 85
39. Összeszerelési, beszerelési munkák végzése kiküldött munkavállalók útján (Mt. 296.§ /2/-/3/) 88

IV. FEJEZET – A MUNKÁLTATÓ TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGE AZ MT. 46.§-A ALAPJÁN 90
40. Tájékoztatás a munkáltatói jogkör gyakorlójáról (Mt. 46.§/1/ a) 90
41. Tájékoztatás a munkaviszony kezdetéről, tartamáról (Mt. 46.§/1/ b) 90
42. Tájékoztatás a munkahelyről (Mt. 46.§/1/ c) 91
43. Tájékoztatás a munkakörbe tartozó feladatokról (Mt. 46.§/1/ d) 92
44. Tájékoztatás a munkaidővel kapcsolatos kérdésekről (Mt. 46.§/1/ e) 92
45. Tájékoztatás a munkabérről való elszámolás módjáró a munka­bérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról (Mt. 46.§/1/ f) 95
46. Tájékoztatás az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásról (Mt. 46.§/1/ g) 96
47. Tájékoztatás a szabadságnapok számáról, számítási módjáról és kiadásának szabályairól (Mt. 46.§/1/ h) 97
48. Tájékoztatás a munkaviszony megszüntetésével összefüggő szabályokról, különösen a felmondási idő megállapításának szabályairól (Mt. 6.§/1/ i) 98
49. Tájékoztatás a munkáltató képzési politikájáról, a munkavállaló által igénybe vehető képzésre fordítható idő tartamáról (Mt. 46.§/1/ j)101
50. Tájékoztatás az adóhatóságról (Mt. 46.§/1/ k) 107
51. Tájékoztatás kollektív szerződés hatálya alá tartozásról (Mt. 46.§/1/ a) 108

Iratminták

Kiadványunk az Mt. módosításhoz kapcsolódóan az alábbi iratmintákat tartalmazza:

1. Munkáltatói tájékoztatás minta – a Munka törvénykönyvére hivatkozásokkal (rövid)

2. Munkáltatói tájékoztatás minta – az Mt. rendelkezéseinek ismertetésével (hosszú)

3. Munkáltatói tájékoztatás külföldi munkavégzés esetén

4. Munkaszerződés minta – minimális tartalmi kellékekkel

5. Munkaszerződés módosítás minta

Vissza az előző oldalra