Kézikönyv és iratminták a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséhez

Kézikönyv és iratminták a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetéséhez

Kiadványunk azoknak a foglalkoztatóknak szól, akik önerőből, házon belül kívánják megoldani a belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozását és működtetését. Adunk ehhez mindenféle iratmintát és útmutatót. Segédlet a Panasztörvény alkalmazásához minden foglalkoztatónak

  • Formátum: e-könyv Pdf, Iratminták Word
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2023
  • Szerző: Dr. Szabó Tibor
  • Terjedelem: Kézikönyv 75 oldal + 14 iratminta

Online elérhető tartalom.
Sikeres vásárlás és az ellenérték beérkezése és könyvelése után a visszaigazoló e-mailben található elérhetőségen vagy a korábbi rendelései alatt elérhető.

Bruttó ár: 25 400 Ft

db  

Részletes leírás

Kiadványunkban ismertetjük a Panasztörvény foglalkoztatókat érintő rendelkezéseit, a cégeket és a pénzmosás elleni törvény hatálya alá tartozó szolgáltatókat terhelő megfelelési kötelezettségeket, a bejelentésekre vonatkozó szabályokat, a bejelentéskezelés feladatait és hatásköri szabályait. Bemutatjuk, hogy a belső visszaélés-bejelentési rendszer működése – egy bejelentés fogadása, kivizsgálása - során mi tartozik a rendszer működtetésével megbízott személy / szervezet feladatkörébe, és mi tartozik a foglalkoztató feladatkörébe.

Kiadványunk legfontosabb része az iratmintatár. Ezek egy része a foglalkoztatói belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozására vonatkozik, ennek része egy bejelentés-kezelési szabályzat is. Többféle variációban megadjuk a foglalkoztatókat terhelő tájékoztatási kötelezettségek teljesítésének mintáját.

Az iratminták második csoportja a visszaélés-bejelentési rendszer működésére vonatkozik. Egy bejelentés fogadása, jegyzőkönyvezése,  visszaigazolása, elintézése, a tájékoztatási kötelezettségek teljesítése valóságos jogi procedúra, kötött tartalmú dokumentumokkal. Hogyan kell a telefonon, vagy személyesen megtett bejelentést írásba foglalni? Hogyan kell visszaigazolni egy írásbeli bejelentést. Mi a formátuma a hiánypótlási felhívásnak. Hogyan kell tájékoztatni a bejelentőt a kivizsgálási határidő meghosszabbításáról? A kivizsgálás mellőzésének mi az eljárása? Hogyan kell lezárni egy vizsgálatot, és erről milyen tájékoztatást kell adni?

Ezen iratmintákat letölthető Word formátumban tartalmazza kiadványunk.

Tartalomjegyzék
1. BEVEZETÉS

2. JOGSZABÁLYOK
2.1. Az EU irányelv
2.2. A Panasztörvény
2.2.1. A panaszok, bejelentések intézésének rendszere a közszférában és a magánszektorban

3. A FOGLALKOZTATÓ ÁLTAL LÉTREHOZOTT BELSŐ VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉSI RENDSZER
3.1. Fogalmak
3.2. A Panasztörvény II. fejezetének tárgyi hatálya – a 17.§ értelmezése

4. A KÖTELEZTETTEK KÖRE
4.1. Pmt-s szolgáltatók
4.1.1. Alkalmazottat nem foglalkoztató egyéni vállalkozók
4.1.2. Alkalmazottat nem foglalkoztató gazdasági társaságok
4.2. A legalább 50 fő foglalkoztató vállalkozások

5. A FOGLALKOZTATÓK MEGFELELÉSI FELADATAI
5.1. A belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozása
5.1.1. Önálló vagy közös rendszer
5.1.2. Létrehozás: a lehetséges megoldások
5.1.3. Pártatlan foglalkoztatott vagy szervezeti egység megbízása
5.1.3.1. A pártatlanság fogalma
5.1.3.2. A bizalmas adatkezelés követelménye
5.1.4. Bejelentővédelmi ügyvéd megbízása
5.1.5. Külső szervezet megbízása
5.1.6. Önfoglalkoztató egyéni vállalkozók belső visszaélés-bejelentési rendszerének létrehozása
5.2. A tájékoztatási kötelezettség
5.3. Kivizsgálás és intézkedések megtétele – ha bejelentés érkezik
5.3.1. Kompetenciák, hatáskörök és döntési jogosultságok a belső visszaélés-bejelentési rendszer működése során
5.4. A visszaélés-bejelentési rendszer működésének ellenőrzése
5.4.1. A foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzés
5.4.2. Szabálysértési felelősség

6. A BEJELENTÉS SZABÁLYAI
6.1. A bejelentés tárgya – mit lehet bejelenteni?
6.2. Mit jelent a jogellenes cselekmény?
6.3. Ki tehet bejelentést?
6.4. A bejelentés megtétele
6.4.1. Szóbeli bejelentés telefonon
6.4.2. Szóbeli bejelentés személyesen
6.4.3. Írásbeli bejelentés
6.5. A bejelentés kivizsgálása és határideje
6.6. A foglalkoztató intézkedései a bejelentés alapján
6.7. A bejelentés nyilvánosságra hozatala a bejelentő által
6.8. Adatkezelési szabályok

7. A VISSZAÉLÉST BEJELENTŐK VÉDELME
7.1. A korlátok
7.2. Csak az uniós jog hatálya alá tartozó bejelentésekre él a bejelentővédelem
7.3. Törvény által védett titkok megsértésével tett bejelentés
7.4. Az uniós területeken kívüli jogsértést bejelentők védelme
7.5. Csak a jogszerűen megtett bejelentésre vonatkozik a bejelentővédelem
7.6. A rosszhiszemű bejelentés következményei

8. BEJELENTŐVÉDELMI JOGOK
8.1. A hátrányos intézkedés tilalma
8.2. Mentesülés az üzleti titok megsértése alól
8.3. Jogi segítségnyújtás - Jogi segítő útján
8.4. A bejelentők védelmére vonatkozó jogokat nem lehet korlátozni, vagy kizárni
8.5. A bejelentés bejelentő általi nyilvánosságra hozatalának feltételei
8.5.1. Alapfeltételek
8.5.2. Határidőhöz kötött intézkedés elmulasztása
8.5.3. A közérdek nyilvánvaló veszélyeztetése
8.5.4. Az egyes állami szervek által létrehozott elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer törvénysértő működésének vélelmezése
8.6. A névtelen bejelentők védelme
8.7. A bejelentő segítőinek védelme

9. A BEJELENTŐVÉDELMI ÜGYVÉD ÉS FELADATAI

10. IRATMINTÁK
1. Bejelentéskezelési szabályzat
2. A foglalkoztató tájékoztatója belső visszaélés-bejelentési rendszeréről
3. Faliújság hirdetmény a foglalkoztató belső visszaélés-bejelentési rendszeréről
4. Munkavállalói tájékoztató a foglalkoztató belső visszaélés-bejelentési rendszeréről
5. Szerződési kikötés a belső visszaélés-bejelentési rendszer elérhetőségéről és működéséről
6. Jegyzőkönyv telefonon szóban megtett bejelentés írásba foglalásáról
7. Jegyzőkönyv személyesen szóban megtett bejelentés írásba foglalásáról
8. Írásban megtett bejelentés visszaigazolása a bejelentő részére
9. Hiánypótlási felhívás a bejelentő részére
10. Bejelentő tájékoztatása az elintézési határidő meghosszabbításáról
11. Bejelentő tájékoztatása a kivizsgálás mellőzéséről
12. Bejelentő tájékoztatása a kivizsgálás eredményéről, ha a bejelentés alapos
13. Bejelentő tájékoztatása a kivizsgálás eredményérő, ha a bejelentés alaptalan
14. Jegyzőkönyv a bejelentő részére adott szóbeli tájékoztatásról

Vissza az előző oldalra