Cégmegszüntetési segédlet - Az egyszerűsített végelszámolás kézikönyve és iratmintái

Cégmegszüntetési segédlet - Az egyszerűsített végelszámolás kézikönyve és iratmintái

Kiadványunk segítségével egyszerűen, gyorsan, olcsón és önállóan megszüntetheti bt-jét, kft-jét. Forgatókönyv, iratminták, adózási buktatók, illetékszabályok.

  • Formátum: e-köny (Pdf, Word, Excel)
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2022
  • Szerző: dr. Szabó Tibor
  • Terjedelem: 38 oldal + 8 iratminta

Online elérhető tartalom.
Sikeres vásárlás és az ellenérték beérkezése és könyvelése után a visszaigazoló e-mailben található elérhetőségen vagy a korábbi rendelései alatt elérhető.

Bruttó ár: 12 700 Ft

db  

Részletes leírás

Van olyan helyzet, amikor a tulajdonosoknak a cég megszüntetéséről kell dönteniük. Ennek a legegyszerűbb, legolcsóbb és leggyorsabb módja az egyszerűsített végelszámolás. Ez az út kevesebb jogi adminisztrációt  követel a cégtől, kisebb a költségigénye is, az elektronikus kommunikáció az adóhatósággal zajlik, tehát a cégbírósági eljárás lényegében kihagyható a folyamatból, csak az eljárás végén van oda iratbenyújtási kötelezettség. 

Az egyszerűsített végelszámolás lehetőségével valamennyi cégformában működő – kisebb forgalmú -  gazdasági társaság élhet: betéti társaság (Bt.), közkereseti társaság (Kkt.),  korlátolt felelősségű társaság (Kft.), zártkörűen működő részvénytársaság (Zrt.), továbbá egyéni cég  is. Tehát gyakorlatilag  minden cégre alkalmazható intézményről van szó – a nyilvánosan működő részvénytársaság (Nyrt.) kivételével. 

Kézikönyvünkben ismertetjük az egyszerűsített végelszámolás lefolytatásának menetét, adunk hozzá egy forgatókönyvet, ismertetjük a bejelentések szabályait, megtételük módját, és adunk egy teljes iratmintatárat is. Mert bár a vonatkozó  jogszabály tartalmaz  kötelezően alkalmazandó mintákat, azok nem fedik le az egyszerűsített végelszámolás teljes folyamatát, és nem is tűnnek egyszerűen alkalmazhatónak. 

Bemutatjuk a cég megszűnéséhez kapcsolódó tagi felelősségi szabályokat is. Ismertetjük az adózási buktatókat – és a végelszámolás során alkalmazandó számviteli, szja, társasági adó, áfa, bevallási és illetékszabályokat. 

Kiadványunkkal önállóan is intézhető a cég megszüntetésének folyamata - mérlegképes könyvelőre azonban szükség lesz. 

Tartalomjegyzék
1. FEJEZET – BEVEZETÉS 5
2. FEJEZET – ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 6
2.1. Jogszabályok 6
2.2. Végelszámolás kontra egyszerűsített végelszámolás 6
2.3. Kötelező mintaokiratok alkalmazása 7
2.4. Mérlegképes könyvelő szerepe az egyszerűsített végelszámolásban 8
2.5. A végelszámolás tárgya 8
2.6. Katás Bt. Kkt. végelszámolása 8
3. FEJEZET – AZ EGYSZERŰSÍTETT VÉGELSZÁMOLÁS FELTÉTELEI 10
3.1. Az egyszerűsített végelszámolás jogi feltételei 10
3.1.1. A könyvvizsgálati kötelezettség hiánya 10
3.1.2. 150 napos befejezési határidő 10
3.2. Az egyszerűsített végelszámolás akadályai 11
3.2.1. A fizetésképtelenség 11
3.2.2. Büntetőjogi intézkedések alkalmazása 11
3.2.3. Folyamatban levő hatósági, bírósági eljárások 12
4. FEJEZET – AZ EGYSZERŰSÍTETT VÉGELSZÁMOLÁS FORGATÓKÖNYVE 13
4.1. Az egyszerűsített végelszámolás folyamata – áttekintés 13
5. Vagyon felosztása és kiadása 15
4.2. Határidők az egyszerűsített végelszámolásban 15
4.3. A jogutód nélküli megszűnés elhatározása, a végelszámolás elrendelése 16
4.3.1. Az ügyvezető látja el a végelszámoló feladatait 16
4.3.2. Az egyszerűsített végelszámolás megindításnak bejelentése az adóhatóságnak 17
4.3.3. Környezetvédelmi nyilatkozat 18
4.4. Az egyszerűsített végelszámolás lefolytatása 18
4.4.1. A munkavállalók tájékoztatása 19
4.4.2. Irattári feladatok 19
4.4.3. Intézkedések, ha a tag a vagyonii hozzájárulását
nem fizette be 19
4.4.4. Szerződések felmondása 19
4.4.5. Tevékenységet lezáró beszámoló készítése, jóváhagyása, közzététele 19
4.4.6. Végelszámolási nyitómérleg, leltár készítése 20
4.4.7. Hitelezői követelések bejelentése, minősítése – jegyzék összeállítása 20
4.4.8. Korrigált végelszámolási nyítómérleg elkészítése és előterjesztése 21
4.4.9. Kötelező áttérés a végelszámolás általános szabályaira 21
4.4.10. A cég működésének továbbfolytatása 22
4.4.11. Felszámolás kötelező kezdeményezése elégtelen vagyon esetén 22
4.5. A végelszámolás befejezésének teendői 22
4.5.1. Adóbevallások elkészítése 22
4.5.2. Végelszámolási záró beszámoló készítése 23
4.5.3. Vagyonfelosztási javaslat elkészítése 23
4.5.4. A cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő egyesületek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslat elkészítése. 24
4.5.5. Taggyűlési / közgyűlési határozat a záró dokumentumok elfogadásáról és a végelszámolás befejezéséről 24
4.5.6. A cég iratanyagának elhelyezése 26
4.5.7. Adóbevallások benyújtása, záró beszámoló letétbe helyezése, közzététel 27
4.5.8. Az egyszerűsített végelszámolás befejezésének bejelentése
az adóhatóságnak 27
4.5.9. Iratküldés a cégbíróságnak 27
4.5.10. Költségek – mentességek 28
4.5.11. A cég törlése a cégjegyzékből 28
4.5.12. A vagyon felosztása és kiadása 28
5. FEJEZET – TÖRLÉS UTÁN – A TAGOK HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGE 30
6. FEJEZET – ADÓZÁSI KÉRDÉSEK ÉS BUKTATÓK 31
6.1. Társasági adó 31
6.2. Személyi jövedelemadó 31
6.3. Áfa 32
6.4. Adózás rendje (Art.) 33
6.5. Illeték 35
7. FEJEZET – IRATMINTÁK 36
1. melléklet: Taggyűlési / közgyűlési jegyzőkönyv minta megszűnés elhatározásáról ás a végelszámolás elrendeléséről szóló (Word): 36
2. melléklet: Környezetvédelmi nyilatkozat (Word) 36
3. melléklet: Taggyűlési / közgyűlési jegyzőkönyv minta tevékenységet lezáró beszámoló jóváhagyásáról (Word): 37
4. melléklet: Hitelezői igénybejelentés mintája (Word) 37
5. melléklet: Hitelezői követelések jegyzéke minta (Excel) 37
6. melléklet- Vagyonfelosztási javaslat 37
7. melléklet – Záró jegyzőkönyv és határozat: 37
8. melléklet – Iratőrzési megállapodás 37

Vissza az előző oldalra