Szociális munkások és segítők szabadfoglalkozásban

Szociális munkások és segítők szabadfoglalkozásban

Milyen szabadfoglakozási, vállalkozási lehetőségeik vannak a szociális munkásoknak, szociális segítőknek, szociális tanácsadóknak? És ami van, az mivel jár? Milyen foglalkozási lehetőségek vannak munkaviszonyon kívűl és munkaviszony mellett? Milyen jogi formában végezhetik önállóan tevékenységüket? Hogyan lesz a megszerzett bevételből személyes jövedelem? Milyen adózási alternatíváik vannak? A könyvet vásárláskor automatikusan küldjük e-könyv (pdf) formátumban is.

  • Formátum: Könyv + e-Könyv (Pdf)
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2023
  • Szerző: Dr. Szabó Tibor
  • Terjedelem: 168 oldal, e-könyv 143 oldal

Bruttó ár: 10 500 Ft
Postaköltség: 995 Ft

db  

Részletes leírás

Melyik most a legkedvezőbb adózási mód, amelyikben a legkisebb az adóteher? Ezekre az egyszerű kérdésekre kívánjuk megadni a válaszokat az érintetteknek, ugyancsak egyszerűen és közérthetően. 

Ha vállalkozási lehetőségekről, adóterhekről beszélünk, akkor szükségszerűen ki kell térnünk a jövedelemadózás, az általános forgalmi adó, a helyi iparűzési adó szabályaira, a könyvelési és ügyviteli kötelezettségekre is. 

A szociális munkásokra és tanácsadókra az általános vállalkozási és adózási szabályok vonatkoznak, csak reájuk vonatkozó speciális szabályozás nincs. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást nem választhatják. Nem kizártak a kisadózó vállalkozók tételes adója alól, amennyiben kifizetőnek (cégnek, intézménynek) nem számláznak, és főállású egyéni vállalkozók.

A szociális munkások, szociális tanácsadók önálló tevékenységben, szabadfoglalkozásban az alábbi vállalkozási formák és adózási alternatívák közül választhatnak: 

1. Háztartási alkalmazottként végzett tevékenység
2. Önálló tevékenységet folytató magánszemély – adószámmal, vagy adószám nélkül
3. Egyéni vállalkozó az átalányadó alatt
4. Egyéni vállalkozó a vállalkozói szja alatt
5. Egyéni vállalkozó a kisadózó vállalkozó tételes adója (kata) alatt
6. Társas vállalkozó – a társasági adó alatt
7. Társas vállalkozó a kisvállalati adó (kiva) alatt

Az alábbiakban először számba vesszük  a szociális szolgáltatási foglalkozásokat, majd röviden és érthetően bemutatjuk az egyes adózási alternatívák jellemzőit, előnyeit és hátrányait, külön fejezetben pedig a részletes szabályaikat.

Tartalomjegyzék
1. FEJEZET – BEVEZETÉS 9
2. FEJEZET – SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI FOGLALKOZÁSOK 11
3. FEJEZET – VÁLLAKOZÁSI-FOGLALKOZÁSI FORMÁK – ÖSSZEHASONLÍTÁS 21
3.1. Háztartási alkalmazottként végzett tevékenység 24
3.2. Önálló tevékenység / adószámos magánszemély 27
3.3. Egyéni vállalkozó az átalányadó alatt 30
3.4. Egyéni vállalkozó – a vállalkozói szja hatálya alatt 34
3.5. Egyéni vállalkozó – a kisadózó vállalkozók tételes adója
(Új Kata) alatt 37
3.6. Társas vállalkozás (gazdasági társaság) – a társasági adó alatt 39
3.7. Társas vállalkozás (gazdasági társaság) a kisvállalati adó (kiva) alatt 45
4. FEJEZET – MAGÁNSZEMÉLY ÖNÁLLÓ TEVÉKENYSÉGE 48
4.1. 10%-os költséghányad alkalmazása 53
4.2. Tételes költségelszámolás alkalmazása 53
4.2.1. Jellemzően előforduló költségek 54
4.2.2. Igazolás nélkül elszámolható költségek 57
4.2.3. Értékcsökkenési leírás elszámolása önálló
tevékenységben 59
4.2.4. Gépkocsihasználat költségelszámolása 60
4.2.4.1. Üzemanyag-felhasználás elszámolása 60
4.2.4.2. Értékcsökkenési leírás 61
4.2.4.3. Általános személygépkocsi-normaköltség 61
4.2.4.4. A személygépkocsi bérleti vagy lízing díja 61
4.2.4.5. Útnyilvántartás 62
4.2.5. Költségként figyelembe nem vehető kiadások 63
4.3. Önálló tevékenységet folytató magánszemély könyvelése 64
4.3.1. A gazdasági események bizonylatolása 65
4.3.2. Bizonylatok, nyilvántartások megőrzése 66
4.3.3. Az alapnyilvántartások típusai és közös szabályai 67
4.3.4. A naplófőkönyv 68
4.3.5. A pénztárkönyv 69
4.3.6. A bevételi és költségnyilvántartás 70
4.3.7. A bevételi nyilvántartás 71
4.3.8. Részletező nyilvántartások 72
5. FEJEZET – EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÁTALÁNYADÓZÁSA 73
5.1. Az átalányadó jellemzői 73
5.1.1. Az átalányadó választásának feltételei 77
5.1.2. Az átalányadó ismételt választása 77
5.1.3. Az átalányadózás választásának bejelentése – és változás-bejelentési kötelezettségek 78
5.1.4. Az egyes tevékenységek költséghányadai 79
5.1.5. Eljárás költséghányad-váltás esetén 81
5.1.6. A bevételekre vonatkozó szabályok 81
5.1.7. Támogatásokra vonatkozó szabályok 81
5.1.8. Az átalányadó mértéke 82
5.1.9. Átalányadó mentesség 82
5.1.10. Az átalányadó-előleg fizetése 82
5.1.11. Eljárás a bevételi értékhatárok átlépése esetén 83
5.1.12. Eljárás az átalányadó szabályainak jogosulatlan alkalmazása esetén 83
5.1.13. Áttérés vállalkozói szja-ról az átalányadóra 84
5.1.14. Az átalányadóra való jogosultság megszűnése a számla- nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatt 85
5.1.15. Eljárás az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése esetén 85
5.2. Adó és járulékfizetés átalányadó alatt 85
5.2.1. Főállású átalányadózó egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke: 87
5.2.2. A mellékfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke: 88
5.2.3. A kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) átalányadózó egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja
és mértéke: 88
5.3. Bevallási kötelezettségek átalányadózás esetén 89
5.3.1. Negyedéves adó- és járulékbevallás 89
5.3.2. Szja bevallás 90
5.3.4. Helyi iparűzési adó bevallása 90
5.3.5. Általános forgalmi adó bevallás 90
5.4. Könyvelés az átalányadó alatt 91
6. FEJEZET – EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
– A VÁLLALKOZÓI SZJA HATÁLYA ALATT 92
6.1. A vállalkozói szja jellemzői 93
6.1.1. Költségelszámolási szabályok és elszámolható
költségek 94
6.1.2. A vállalkozói kivét 100
6.1.3. Az értékcsökkenési leírás szabályai vállalkozói
szja alatt 101
6.1.3.1. Főbb bevétel-csökkentési lehetőségek vállalkozói
szja alatt 101
6.1.4. Megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása 101
6.1.5. Kisvállalkozások adókedvezménye 103
6.1.6. Vállalkozói szja-előleg fizetés 103
6.1.7. Jövedelem-(nyereség) minimum a vállalkozói szja alatt 104
6.2. Havi adó és járulékfizetés a vállalkozói szja alatt 104
6.2.1. A főállású egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke a vállalkozói szja alatt 106
6.2.2. A mellékfoglalkozású egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke a vállalkozói szja alat 106
6.2.3. A kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke a vállalkozói szja alatt 107
6.2.4. A minimálbér és garantált bérminimum szabálya
és alkalmazása 107
6.3. Bevallási kötelezettségek a vállalkozói szja alatt 108
6.3.1. Havi adó- és járulékbevallás – és fizetés 108
6.3.2. Szja bevallás 109
6.3.3. Helyi iparűzési adó bevallása 110
6.3.4. Általános forgalmi adó bevallás 110
6.4. Hogyan vegyük ki a pénzt az egyéni vállalkozásból? 110
6.5. Könyvelés a vállalkozói szja alatt 113
6.5.1. Könyvelési alapelvek egyéni vállalkozásban 114
6.5.2. A naplófőkönyv és a pénztárkönyv közös szabályai 117
6.5.3. Naplófőkönyv vezetése 117
6.5.4. Pénztárkönyv vezetése 118
6.5.5. Részletező nyilvántartások vezetése 119
6.5.6. Alapvető bizonylati szabályok 120
7. FEJEZET – KISADÓZÓ VÁLLALKOZÓK TÉTELES ADÓJA – AZ ÚJ KATA SZERINTI ADÓZÁS 123
7.1. Az új kata jellemzői 123
7.1.1. Az új kata választásának és alkalmazásának feltételei 124
7.1.2. Az új kata választásának bejelentése 128
7.1.3. Adómértékek és adófizetés 128
7.1.4. Mentesülés a további adók és bevallások alól 130
7.1.5. A kisadózót megillető ellátások és a kisadózó
jövedelme 130
7.1.6. Eljárás, ha a kisadózó őstermelő is 131
7.1.7. A tevékenység folytatása az egyéni vállalkozó özvegye, vagy örököse által 131
7.2. Bevallási kötelezettség új kata alatt 131
7.3. Adózási módok közötti áttérések 132
7.3.1. Áttérés szja-ról katára 132
7.3.2. Áttérés katáról az átalányadó alá 133
7.3.3. Áttérés katáról szja-ra 134
7.4. Könyvelés kata alatt 135
8. FEJEZET – SZJA KEDVEZMÉNYEK MAGÁNSZEMÉLYEKNEK
ÉS VÁLLALKOZÓKNAK 137
8.1. A 25 év alatti fiatal / 30 év alatti anya kedvezménye
az őstermelőknél 138
8.2. A családi kedvezmény szabálya 139
8.3. A családi járulékkedvezmény 140
8.4. Az első házasok kedvezménye (Szja tv. 29/C.§) 141
8.5. A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (Szja tv. 29/D.§) 141
8.6. Személyi kedvezmény súlyos fogyatékosság esetén (Szja tv. 29/E.§) 142

Vissza az előző oldalra