Kulturális szervezők, producerek szabadfoglalkozásban

Kulturális szervezők, producerek szabadfoglalkozásban

Milyen szabadfoglakozási, vállalkozási lehetőségeik vannak a kulturális szervezőknek, producereknek, produkciós managereknek? És ami van, az mivel jár? Milyen foglalkozási lehetőségek vannak munkaviszonyon kívűl és munkaviszony mellett? Milyen jogi formában végezhetik önállóan tevékenységüket? Hogyan lesz a megszerzett bevételből személyes jövedelem? Milyen adózási alternatíváik vannak? A könyvet vásárláskor automatikusan küldjük e-könyv (pdf) formátumban is.

  • Formátum: Könyv + e-Könyv (Pdf)
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2023
  • Szerző: Dr. Szabó Tibor
  • Terjedelem: 157 oldal, e-könyvben 137 oldal

Bruttó ár: 10 500 Ft
Postaköltség: 995 Ft

db  

Részletes leírás

Hogyan vegyük ki a pénzt a az ilyen tevékenységgel foglalkozó vállalkozásból? Melyik most a legkedvezőbb adózási mód, amelyikben a legkisebb az adóteher? Ezekre az egyszerű kérdésekre kívánjuk megadni a válaszokat az érintetteknek, ugyancsak egyszerűen és közérthetően. 

Ha vállalkozási lehetőségekről, adóterhekről beszélünk, akkor szükségszerűen ki kell térnünk a jövedelemadózás, az általános forgalmi adó, a helyi iparűzési adó szabályaira, a könyvelési és ügyviteli kötelezettségekre is. 

A kulturális szervezők, producerek, produkciós managerek önálló tevékenységben, szabadfoglalkozásban az alábbi adózási alternatívák közül választhatnak:

1. Önálló tevékenység / adószámos magánszemély
2. Szűkebb körben magánszemély egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) alatt
3. Egyéni vállalkozó az átalányadó alatt
4. Egyéni vállalkozó a vállalkozói szja alatt
5. Társas vállalkozás személyes közreműködéssel - a társasági adó alatt
6. Társas vállalkozás személyes közreműködéssel – a kisvállalati adó alatt. 

A kulturális szervező  foglalkozásokra nincs speciális adónem, csak az általános adózási módok közül választhatnak. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) szabályait a  producer (kulturális), produkciós menedzser (szórakoztatóipar), a művészeti tanácsadó, a zenei konzulens, tanácsadó foglalkozású magánszemélyek alkalmazhatják. 

Az alábbiakban először számba vesszük kulturális szervező, producer, produkciós manager  foglalkozásokat, majd röviden és érthetően bemutatjuk az egyes adózási alternatívák jellemzőit, előnyeit és hátrányait, külön fejezetben pedig a részletes szabályaikat.

Tartalomjegyzék
1. FEJEZET – BEVEZETÉS 9
2. FEJEZET – KULTURÁLIS SZERVEZŐ, PRODUCER, PRODUKCIÓS MANAGER FOGLALKOZÁSOK 12
3. FEJEZET – VÁLLAKOZÁSI, FOGLALKOZÁSI FORMÁK – ÖSSZEHASONLÍTÁS 16
3.1. Önálló tevékenység / adószámos magánszemély 19
3.2. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alkalmazása 24
3.3. Egyéni vállalkozó az átalányadó alatt 25
3.4. Egyéni vállalkozó – a vállalkozói szja hatálya alatt 29
3.5. Egyéni vállalkozó – a kisadózó vállalkozók tételes adója
(Új Kata) alatt 32
3.6. Társas vállalkozás (gazdasági társaság) – a tárasági adó
alatt 34
3.7. Társas vállalkozás (gazdasági társaság) a kisvállalati adó (kiva) alatt 40
4. FEJEZET – MAGÁNSZEMÉLY ÖNÁLLÓ TEVÉKENYSÉGE 42
4.1. 10%-os költséghányad alkalmazása 47
4.2. Tételes költségelszámolás alkalmazása 47
4.2.1. Jellemzően előforduló költségek 48
4.2.2. Igazolás nélkül elszámolható költségek 51
4.2.3. Értékcsökkenési leírás elszámolása önálló
tevékenységben 53
4.2.4. Gépkocsihasználat költségelszámolása 54
4.2.4.1. Üzemanyag-felhasználás elszámolása 54
4.2.4.2. Értékcsökkenési leírás 55
4.2.4.3. Általános személygépkocsi-normaköltség 55
4.2.4.4. A személygépkocsi bérleti vagy lízing díja 55
4.2.4.5. Útnyilvántartás 56
4.2.5. Költségként figyelembe nem vehető kiadások 57
4.3. Önálló tevékenységet folytató magánszemély könyvelése 58
4.3.1. A gazdasági események bizonylatolása 59
4.3.2. Bizonylatok, nyilvántartások megőrzése 60
4.3.3. Az alapnyilvántartások típusai és közös szabályai 61
4.3.4. A naplófőkönyv 62
4.3.5. A pénztárkönyv 63
4.3.6. A bevételi és költségnyilvántartás 64
4.3.7. A bevételi nyilvántartás 65
4.3.8. Részletező nyilvántartások 66
5. FEJEZET – EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ÁTALÁNYADÓZÁSA 67
5.1. Az átalányadó jellemzői 67
5.1.1. Az átalányadó választásának feltételei 71
5.1.2. Az átalányadó ismételt választása 71
5.1.3. Az átalányadózás választásának bejelentése – és változás-bejelentési kötelezettségek 72
5.1.4. Az egyes tevékenységek költséghányadai 73
5.1.5. Eljárás költséghányad-váltás esetén 75
5.1.6. A bevételekre vonatkozó szabályok 75
5.1.7. Támogatásokra vonatkozó szabályok 75
5.1.8. Az átalányadó mértéke 76
5.1.9. Átalányadó mentesség 76
5.1.10. Az átalányadó-előleg fizetése 76
5.1.11. Eljárás a bevételi értékhatárok átlépése esetén 77
5.1.12. Eljárás az átalányadó szabályainak jogosulatlan alkalmazása esetén 77
5.1.13. Áttérés vállalkozói szja-ról az átalányadóra 78
5.1.14. Az átalányadóra való jogosultság megszűnése a számla- nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatt 79
5.1.15. Eljárás az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése esetén 79
5.2. Adó és járulékfizetés átalányadó alatt 79
5.2.1. Főállású átalányadózó egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke: 81
5.2.2. A mellékfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke: 82
5.2.3. A kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) átalányadózó egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja
és mértéke: 82
5.3. Bevallási kötelezettségek átalányadózás esetén 83
5.3.1. Negyedéves adó- és járulékbevallás 83
5.3.2. Szja bevallás 84
5.3.4. Helyi iparűzési adó bevallása 84
5.3.5. Általános forgalmi adó bevallás 84
5.4. Könyvelés az átalányadó alatt 85
6. FEJEZET – EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
– A VÁLLALKOZÓI SZJA HATÁLYA ALATT 86
6.1. A vállalkozói szja jellemzői 87
6.1.1. Költségelszámolási szabályok és elszámolható
költségek 88
6.1.2. A vállalkozói kivét 94
6.1.3. Az értékcsökkenési leírás szabályai vállalkozói szja alatt 95
6.1.3.1. Főbb bevétel-csökkentési lehetőségek vállalkozói szja alatt 95
6.1.4. Megváltozott munkaképességű alkalmazott foglalkoztatása 95
6.1.5. Kisvállalkozások adókedvezménye 97
6.1.6. Vállalkozói szja-előleg fizetés 97
6.1.7. Jövedelem-(nyereség) minimum a vállalkozói szja alatt 98
6.2. Havi adó és járulékfizetés a vállalkozói szja alatt 98
6.2.1. A főállású egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke a vállalkozói szja alatt 100
6.2.2. A mellékfoglalkozású egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke a vállalkozói szja alat 100
6.2.3. A kiegészítő tevékenységű (nyugdíjas) egyéni vállalkozót havonta terhelő közterhek alapja és mértéke a vállalkozói szja alatt 101
6.2.4. A minimálbér és garantált bérminimum szabálya
és alkalmazása 101
6.3. Bevallási kötelezettségek a vállalkozói szja alatt 102
6.3.1. Havi adó- és járulékbevallás – és fizetés 102
6.3.2. Szja bevallás 103
6.3.3. Helyi iparűzési adó bevallása 104
6.3.4. Általános forgalmi adó bevallás 104
6.4. Hogyan vegyük ki a pénzt az egyéni vállalkozásból? 104
6.5. Könyvelés a vállalkozói szja alatt 107
6.5.1. Könyvelési alapelvek egyéni vállalkozásban 108
6.5.2. A naplófőkönyv és a pénztárkönyv közös szabályai 111
6.5.3. Naplófőkönyv vezetése 111
6.5.4. Pénztárkönyv vezetése 112
6.5.5. Részletező nyilvántartások vezetése 113
6.5.6. Alapvető bizonylati szabályok 114
7. FEJEZET – KISADÓZÓ VÁLLALKOZÓK TÉTELES ADÓJA – AZ ÚJ KATA SZERINTI ADÓZÁS 117
7.1. Az új kata jellemzői 117
7.1.1. Az új kata választásának és alkalmazásának feltételei 118
7.1.2. Az új kata választásának bejelentése 122
7.1.3. Adómértékek és adófizetés 122
7.1.4. Mentesülés a további adók és bevallások alól 124
7.1.5. A kisadózót megillető ellátások és a kisadózó
jövedelme 124
7.1.6. Eljárás, ha a kisadózó őstermelő is 125
7.1.7. A tevékenység folytatása az egyéni vállalkozó özvegye, vagy örököse által 125
7.2. Bevallási kötelezettség új kata alatt 125
7.3. Adózási módok közötti áttérések 126
7.3.1. Áttérés szja-ról katára 126
7.3.2. Áttérés katáról az átalányadó alá 127
7.3.3. Áttérés katáról szja-ra 128
7.4. Könyvelés kata alatt 129
8. FEJEZET – SZJA KEDVEZMÉNYEK MAGÁNSZEMÉLYEKNEK
ÉS VÁLLALKOZÓKNAK 131
8.1. A 25 év alatti fiatal / 30 év alatti anya kedvezménye
az őstermelőknél 132
8.2. A családi kedvezmény szabálya 133
8.3. A családi járulékkedvezmény 134
8.4. Az első házasok kedvezménye (Szja tv. 29/C.§) 135
8.5. A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye (Szja tv. 29/D.§) 135
8.6. Személyi kedvezmény súlyos fogyatékosság esetén (Szja tv. 29/E.§) 136

Vissza az előző oldalra