Agrárgazdaságok átadása és adózása

Agrárgazdaságok átadása és adózása

Kiadványunk az agrárgazdaságok átadásáról szóló 2021. évi CXLIII. törvény magyarázatát, kapcsolódó adózási szabályainak ismertetését, továbbá a gazdaságátadási adásvételi, -ajándékozás, -tartási és -életjáradéki szerződés mintáit tartalmazza - ezeket szerkeszthető Word formtumban is küldjük.

  • Formátum: Könyv + e-Könyv (Pdf) + Iratminták Word
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2023
  • Szerző: Dr. Szabó Tibor
  • Terjedelem: 194 oldal, e-könyvben 164 oldal

Bruttó ár: 15 750 Ft
Postaköltség: 1 100 Ft

db  

Részletes leírás

Kiadványunk az agrárgazdaságok átadásáról szóló  2021. évi CXLIII. törvény magyarázatát és iratmintáit tartalmazza. Az egyes paragrafusok értelmezését a gyakorlati jogalkalmazás nézőpontjából adjuk meg. A törvény ismertetése és magyarázata után felvázoljuk a gazdaságátadás forgatókönyvét is, amelyben ütemezzük a gazdaságátadás folyamatát. A gazdaságátadás jogi kérdései mellett azonos súllyal kezeljük a felvetődő adózási kérdések megválaszolását is. 

Az alkalmazásában rejlő lehetőségek felmérése során a törvény céljából kell kiindulni: törvény célja pedig az agrár nemzedékváltás elősegítése alapvetően a családon belül, az őstermelői, egyéni vállalkozói formában működő gazdálkodók számára.  A gyakorlati alkalmazás során a fő kérdés az, hogy az agrárgazdaságok átadásáról szóló törvény, és az általa bevezetett új intézmény, a gazdaságátadási szerződés  hogyan és miben segíti az őstermelői, egyéni vállalkozói agrárgazdaságok átadását?  Miben áll e törvény lényege? Miért lesz előnyösebb a nyugdíjba készülő családfő számára gazdaságátadási szerződést kötni, mint mondjuk egyszerű ajándékozás szerződést kötni a gyerekekkel a földekre, akik aztán majd új vállalkozást indítva fölveszik a gazdálkodás ritmusát, új szerződéseket kötnek a szállítókkal, vevőkkel, a meglevő hitelek,  támogatások pedig majd kifutnak, és a gyerekek, ha akarnak, majd igényelnek, amit lehet. Nos, a gazdaság ilyen, elemenkénti átadását nem is biztos  hogy lehetővé teszik a meglevő szerződési, hitel-, és támogatási kötelezettségek, vagy ha igen, nem biztos, hogy abban az időben, amikor a családfő szeretné. Ha nincs is jogi akadálya az elemenkénti átadásnak, ez a hagyományos megoldás  széttördelhet egy jól működő gazdasági egységet, nem beszélve arról, hogy ezesetben egyenként mindenkivel újra kell tárgyalni a szerződési feltételeket. A törvény újdonsága, hogy az őstermelői, egyéni vállalkozói gazdaságot egységként kezeli, szőröstül-bőröstül, mindenestül, amelynek elemei a termőföldek, egyéb ingatlanok, járművek, gépek,  berendezések, élő állatok, egyéb tárgyi eszközök, hitel- és egyéb polgári jogi szerződések, hatósági engedélyek, támogatások. A gazdaság ilyen egységként való kezelése – és egészben való átadása jogi útjának megteremtése nagy könnyebbség az elhatározásban, az értékmegőrzésben, a bonyolításban, a szerződő partnerekkel való tárgyalásban, és nem utolsó sorban az átvevő új generáció vállalkozás-indításában. Kézzel fogható vagyoni előny, hogy a meglevő bankhiteleket és a támogatásokat nem kell sem megszakítani, sem kivárni a lejáratukat. Így például a gazdaságátvevőnél  új hitelfelvételre sincs kényszer.  És ez engedélyeket sem kell újonnan beszerezni.  A gazdaságátadási szerződések típusválasztéka – adásvétel, ajándékozás, tartási, életjáradéki szerződés - biztosítja, hogy a gazdaságátadó a számára legmegfelelőbb formában és az által kívánt ellentételezés mellett, vagy akár ingyenesen adhassa  át a gazdaságát. Például nem csak maga, de más személy javára is köthet tartási szerződést. A törvény alapján nyitva áll a lehetőség családon, közeli hozzátartozói körön kívüli gazdaságátadásra is. 

Szóval, mindezeket tudja nyújtani a gazdaságátadási szerződés, csak élni kell vele.  Ezzel együtt alkalmazása nem kötelező, a családfő számára megmaradtak a hagyományos, a gazdaságátadási törvény melletti egyéb jogi lehetőségek is a gazdasága átadására. 

Gazdaságátadási szerződés kötése esetén nem mellőzhető a felmerülő adó és illetékkérdések előzetes számbavétele, nem jó ezekkel utólag, a kész tények ismeretében szembesülni. Kiadványunkban felvázoljuk a gazdaságátadási szerződésekhez kapcsolódó személyi jövedelemadó, helyi iparűzési adó, általános forgalmi adó, és illetékszabályokat. Kiemeljük, hogy a gazdaságátadási szerződések tartalmát is meg kell feleltetni az Áfa törvény rendelkezéseinek is. 

Kiadványunk részeként olvasható is és szerkeszthető Word formátumban letölthető a gazdaságátadási adásvételi, ajándékozási, tartási, és életjáradéki szerződés mintája is.

Tartalomjegyzék
I. FEJEZET – BEVEZETÉS 6
II. FEJEZET – A TÖRVÉNY MAGYARÁZATA 10
1. A törvény hatálya (1.§) 12
2. Értelmező rendelkezések 14
2.1. A gazdaság fogalma (2.§ a) 14
2.2. A gazdaságátadó fogalma (2.§ b) 18
2.3. A gazdaságátvevő fogalma (2.§ c) 20
2.5. A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony fogalma
(2.§ d) 26
3. A GAZDASÁGÁTADÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (3-6.§) 29
3.1. A Ptk. mint mögöttes jogszabály (3.§/1/) 31
3.2. A gazdaságátadási szerződés típusai (3.§/2-/6//) 32
3.3. A gazdaságátadó tevékenységének befejezésére vonatkozó szabályok (4.§) 36
3.4. A gazdaságátadási szerződés megszűntetése és megszűnése (5.§) 37
3.5. A gazdaságátadási szerződések és a Földforgalmi törvény kapcsolata (6.§) 42
4. A gazdaságátadási szerződés tartalma (7.§) 51
5. A gazdaságátadási adásvételi szerződés szabályai (8.§) 55
6. A gazdaságátadási ajándékozási, tartási és életjáradéki szerződés szabályai (9.§) 59
6.1. A gazdaságátadási ajándékozási szerződés speciális szabályai 64
6.2. A gazdaságátadási tartási szerződés speciális szabályai 66
6.3. A gazdaságátadási életjáradéki szerződés speciális szabályai 68
7. A gazdaságátadás során történő együttműködési időszak (10-11.§) 69
8. A gazdaságátadási szerződés jóváhagyása (12.§) 75
9. Jogutódlás (13-15.§) 78
III. FEJEZET – A GAZDASÁGÁTADÁS ADÓ-
ÉS ILLETÉK­KÖTELEZETTSÉGEI 87
1. Személyi jövedelemadó 87
1.1. Gazdaságátadási adásvételi szerződésből eredő jövedelem adózása 89
1.2. Gazdaságátadási ajándékozási szerződésből eredő jövedelem adózása 93
1.3. Gazdaságátadási tartási és életjáradéki szerződésből eredő jövedelem adózása 94
1.4. Adózás az őstermelői, egyéni vállalkozói megszűnés
miatt 94
1.4.1. Átalányadózó őstermelő megszűnése 95
1.4.2. Költségelszámoló őstermelő tevékenységének megszüntetése 97
1.4.3. Egyéni vállalkozó megszűnése 98
2. Helyi iparűzési adó kötelezettség a gazdaságátadási szerződésből eredően 99
3. A gazdaságátadási szerződések áfa szabályai 99
4. A gazdaságátadási szerződések illetékszabályai 102
4.1. A gazdaságátadási ajándékozási szerződés
illetékszabályai 104
4.2. A gazdaságátadási adásvételi szerződés illetékszabályai 106
4.3. A gazdaságátadási tartási és életjáradéki szerződés illetékszabályai 108
IV. FEJEZET – A GAZDASÁGÁTADÁS FORGATÓKÖNYVE 109
V. FEJEZET – MELLÉKLET: GAZDASÁG­ÁTADÁSI SZERZŐDÉS MINTÁK 116
1. Gazdaságátadási adásvételi szerződés minta 116
2. Gazdaságátadási ajándékozási szerződés minta 129
3. Gazdaságátadási tartási szerződés minta 140
4. Gazdaságátadási életjáradéki szerződés minta 152

Vissza az előző oldalra