kiemelt témák: Változásfigyelő Bírságfigyelő Kiállítás-Konferencia Jelentések Én, mint ügyvezető Felelősségbiztosítás IT

Hírek

   

Csökkent a felszámolások és kényszertörlések száma, a végelszámolásoké azonban nőtt a harmadik negye

Jog

A legkockázatosabb iparágak listáján a vezető helyet átvette az élelmiszer, ital, dohánytermékek területe. Ezt követi a listán a gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása, a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, a nagykereskedelem.

Közbeszerzési Hatóság: szinte megfeleződött a hirdetmény nélküli eljárások száma

Jog

A hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárások száma szinte megfeleződött az első három negyedévben a tavalyi év azonos időszakához képest, és ezen ügyletek értékében még jelentősebb a mérséklődés - mondta Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság elnöke a szervezet Átlátható, hozzáférhető és versenyképes közbeszerzés elnevezésű nemzetközi konferenciáján, Budapesten, kedden.

A versenytörvény alkalmazásával összefüggő tapasztalatok

Jog

A versenyhivatal tavaly is prioritásként kezelte a kartellek elleni küzdelmet, a sérülékeny fogyasztók védelmét, de emellett jelentős figyelmet fordított a digitális világban, egyebek mellett a közösségi médiában megjelenő folyamatokra. A GVH harmadszor tette közzé a verseny védelméből származó fogyasztói előnyöket számszerűsítő elemzését.

Utólag is ellenőriz és büntethet a GVH

Jog

Visszavonhatja a megadott fúziós engedélyt és az éves árbevétel egy százalékának megfelelő bírságot is kiszabhat a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), amennyiben az érintett felek megtévesztő vagy hiányos dokumentációt nyújtanak be a hivatal részére a fúziós bejelentésnél.

Így kell cégkaput regisztrálni

Jog

A regisztrációt 2017. augusztus 30-ig kell elvégezni, annak ellenére, hogy a cégkapun keresztüli kommunikáció csak 2018. január 1-től lesz kötelező. Az új előírás mérettől függetlenül minden cégre vonatkozik

Így működik a kartell a gyakorlatban

Jog

A gyártók egyeztettek a többi között arról, hogy mekkora önálló tartályrendszer szükséges a dízelmotorral szerelt kocsiknál a kipufogógáz tisztítását szolgáló AdBlue adalékanyag használatához. A nagy tartály drága, ezért inkább abban állapodtak meg, hogy kisebb tárolórendszerrel szerelik a dízelautókat, így viszont nem lehetett elegendő AbBlue-t hozzáadni az üzemanyaghoz.

Jogszabályváltozások - Megalakulhatnak a nyugdíjas szövetkezetek

Jog

A diákszövetkezetek mintájára a jövőben megalakulhatnak az idősek rugalmas foglalkoztatását lehetővé tevő közérdekű nyugdíjas szövetkezetek.

GVH: fontos az együttműködés a hatósággal a "hajnali rajtaütések" során

Jog

Évente nagyjából 5 kartelleljárás indul, és gyakorlatilag az összes rajtaütéssel kezdődik. Ennek során nagyon fontos az együttműködés a hatósággal, mert annak megtagadása esetén az érintett cég éves nettó árbevételének 1 százalékáig bírságolható, egy eljárás során akár több alkalommal is

Sok végelszámolás indul

Jog

A korlátolt felelősségű gazdasági társaságok tulajdonosainak legkésőbb március 15-ig 500 ezer forintról 3 millió forintra kellett emelniük a törzstőkét. Ugyanakkor több mint két hónappal a tőkeemelésre adott határidő után még mindig 27 ezer korlátolt felelősségű társaság van, amely nem felel meg a követelményeknek.

Uniós főtanácsnok: érvényesíthető az Uberre a hagyományos taxicégekre vonatkozó szabályozás

Jog

Az innovatív koncepciója ellenére hagyományos közlekedési vállalatnak minősül az internetes fuvarmegosztó szolgáltatást nyújtó Uber, így érvényesíthető rá a hagyományos taxitársaságokra vonatkozó nemzeti szabályozás - foglalt állást az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka

Törvényjavaslatot nyújtott be a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen a kormány

Jog

Fontos változás, hogy a törvényjavaslat hangsúlyozottan épít a kockázatalapú megközelítésre; előírja a felügyeletet ellátó hatóságok és a szolgáltatók számára a területükön jelentkező pénzmosási kockázatok átfogó meghatározását és értékelését, valamint a kockázatokkal arányos, kezelésükre alkalmas belső eljárásrend kialakítását.

Nőtt a nonprofit gazdasági társaságok száma

Jog

E társaságok jövőjét az határozhatja meg, hogy mennyi közfeladatot és közszolgáltatást kíván az állam és az önkormányzatok a jövőben ilyen társasági formában működtetni, illetve ehhez mennyi forrást és pályázati támogatást sikerül becsatornázniuk.

Információs társadalom kérdései a jogalkalmazásban

Jog

Amikor egy cég elvállal egy szoftverkészítést és ahhoz az interneten nyílt forráskóddal toboroz alvállalkozókat, akkor az elkészült szoftverrel kapcsolatban nehezen kezelhető kérdések merülnek fel az adózás, a szerzői jog vagy éppen a szavatosság terén

Illeték- és költségmentes cégalapítás 2017. március 16-tól

Jog

A törvény értelmében az egyéni cég, a korlátolt felelősségű társaság, a betéti társaság, valamint a közkereseti társaság alapítása illeték- és költségmentes lesz, függetlenül attól, hogy a cégalapítás hagyományos, vagy egyszerűsített eljárásban történik-e.

Budapesti Békéltető Testület: egyezséggel zárult az ügyek túlnyomó többsége 2016-ban

Jog

A legtöbb panasz - összesen 2361 - kereskedelmi ügyekben (például garanciális javítások, internetes vásárlás, termékbemutató) érkezett, az úgynevezett egyéb szolgáltatásokat (mint például hírközlés, parkolási bírságok, úthasználat, személyszállítás) 1821, a közszolgáltatásokat pedig 382 fogyasztó kifogásolta, pénzügyi tárgyban 241, utazási ügyekben 152, építőipari ügyekben 139 megkeresés érkezett tavaly a testülethez

A korlátolt felelősségű társaságoknak március 15-ig fel kell emelniük tőkéjüket

Jog

A létesítő okiratot március 15-ig kell módosítani, annak alapján április 14-ig ügyvéd igénybevételével változásbejegyzési kérelmet előterjeszteni a cégbíróságnál. Amennyiben a cégbíróság nem dönt 15 munkanapon belül a kérelemről, az azt követő 3 munkanapon belül "automatikusan" bejegyződnek a kérelmező által rögzített adatok.

Fővárosi Törvényszék: Budapesten több mint 26 ezer kft. törzstőkéje még nem éri el a 3 millió forint

Jog

A korlátolt felelősségű társaságok (kft.) törzstőkéje 2017. március 15-től nem lehet kevesebb 3 millió forintnál. Ha a cégek nem tudják biztosítani a tőkeemelés feltételeit, akkor szintén március közepéig kell dönteniük a kft. megszűnéséről vagy átalakulásáról.

Követelésvásárlás jogosulatlanul

Jog

Az MNB megállapította, e társaságok rendszeresen vásároltak magyarországi székhelyű gazdasági társaságoktól követeléseket, noha nem rendelkeztek az e tevékenység végzéséhez szükséges felügyeleti engedéllyel.

Korlátolt felelősségű társaságok tőkeemelési kötelezettsége

Jog

A korlátolt felelősségű gazdasági társaságok tulajdonosainak figyelmét felhívjuk a Ptk. módosítása alapján az alábbiak szerint fennálló törzstőke emeléssel, illetve átalakulással kapcsolatos határidős kötelezettségre és tudnivalókra:

Még egy hónapjuk van a kis kft-knek a jegyzett tőkéjük megemelésére

Jog

Az új polgári törvénykönyv lehetőséget ad arra, hogy a társaság elhalassza a befizetést, illetve ne feltétlenül pénzben bocsássa rendelkezésre.