Weboldalunk a használat elősegítése és a jobb felhasználói élmény érdekében sütiket ("cookie"-kat) használ. Bővebben

Elfogadom   Elutasítom

Szakkönyvek

Magyar startup kézikönyv

Ár: 9 900 Ft
Előfizetői kedvezmény: 50 %
Kedvezményes ár előfizetőknek: 4 950 Ft

  db  

Címkék: cégalapítás, cégvezetés, kkv, növekedési adóhitel, startup, ügyvezető felelőssége, vezetői számvitel

Magyar startup kézikönyv

Kiadványunkban a magyar kis és nagyvállalkozásoknak foglaljuk össze a növekedéséhez szükséges szervezési, vezetési, pénzügyi-számviteli, adózási, jogi, munkajogi és munkavédelmi alapokat.

Startup vagy KKV? * A jó vezetés * A növekedésből fakadó szervezet­fejlesztési szükségletek * Vállalkozások pénzügyei * Az általános forgalmi adóról vállalkozói nézőpontból  * Vállalkozások növekedését támogató társasági adó szabályok * Cégalapítás – működés – kiszállás * Jogi feladatok és tilalmi listák a vállalkozásban * Munkajogi kulcskérdések - csekklista cégvezetőknek - Egy új munkatárs felvételének tematikája -  Főbb munkavédelmi feladatok a vállalkozásban *  Számvitel – könyvelés  - A mérleg elemzése, mutatószámok


Kiadó: Adonet.hu Zrt. 2016
Terjedelem: 260 oldal

Szerkesztette: dr. Szabó Tibor
Szerzők: 
I. Fejezet Kulcsár Alexandra
II. Fejezet Schäffer Beáta
III. Fejezet Polló László
IV. Fejezet Ipacs Laura
V. Fejezet Vira Sándor
VI. Fejezet Pölöskei Pálné
VII-VIII. Fejezet és   
IX. Fejezet 1. pont:  dr. Szabó Tibor
IX. Fejezet 2. pont: Pethő Anikó
IX. Fejezet 3. pont: Kling Péter
X. Fejezet: Junkertné dr. Szűcs Zsuzsanna

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék

Előszó...........................................................................................     13

I. Fejezet

Bevezetés – Startup vagy KKV?...................................................    15

A vállalkozás, mint létforma....................................................    16

Milyen a tipikus startupper?.....................................................    17

Kell egy ötlet...........................................................................    18

B2B vagy B2C........................................................................    18

Stratégia és ügyfélszerzés........................................................    19

Kommunikáció a vevők felé....................................................    21

Az időzítés...............................................................................    22

A növekedés............................................................................    22

A humán tényező kritikus szerepe...........................................    23

Startup ökoszisztéma és az állami szerepvállalás.....................    24

Startuplaborok.........................................................................    26

Finanszírozási lehetőségek.......................................................    26

II. Fejezet

A jó vezetés...................................................................................    28

1. Erősségeinkre alapozunk......................................................    30

A DISC modell az egyik legelterjedtebb
és legnépszerűbb személyiségtipológia................................    33

2. Tudjuk, miből élünk.............................................................    35

3. Partnerek vagyunk...............................................................    41

OKÉ/OKÉ...............................................................................    42

OKÉ/NEM OKÉ.....................................................................    43

NEM OKÉ/OKÉ.....................................................................    44

NEM OKÉ/NEM OKÉ...........................................................    44

Melyek a legfontosabb előnyei az „OKÉ vagyok,
OKÉ vagy” modell tudatos használatának?........................    46

4. Jó itt dolgozni......................................................................    47

A sikeres bevonó-felhatalmazó vezetés...................................    47

Milyen a hat alapvető vezetési stílus?......................................    49

Mit hoz a jövő?........................................................................    51

A helyzetfüggő vezetés...........................................................    52

5. Mindennap a rajtkőhöz állunk.............................................    55

III. Fejezet

A növekedésből fakadó szervezet­fejlesztési szükségletek...........    59

1. Termékek, szolgáltatások.....................................................    59

2. Kereslet felmérése................................................................    60

3. Potenciális vevőkre és értékesítési csatornákra
a stratégia felülvizsgálása.....................................................    60

4. Pénzügyi terv.......................................................................    61

5. Piacelemzés..........................................................................    62

6. Kockázatelemzés.................................................................    62

7. Értékesítés felülvizsgálat.....................................................    63

8. Létszámarányok és bérek.....................................................    64

9. Eszközök áttekintése (termelő eszközök, számítógépek
és szoftvereik, telekommunikációs eszközök, gépjárművek,
irodák, raktárak, műhelyek és gyárak, bútorok stb.)............    64

10. Belső kommunikáció..........................................................    65

11. Kontrolling.........................................................................    65

12. Termelés.............................................................................    66

IV. Fejezet

Vállalkozások pénzügyei...............................................................    68

Biztos vagyok magamban…....................................................    68

Vállalkozás kockázata..............................................................    69

A legnagyobb tőke: az Ember..................................................    69

Hírnév......................................................................................    69

Pénzügyi alapelvek..................................................................    70

Üzleti terv készítése.................................................................    70

A könyvelő dolga?...................................................................    71

Mennyit tervezzünk és ki tegye?.............................................    71

Pénzügy, marketing, beszerzés, értékesítés, termelés..............    71

A terv kiindulópontja: bevételeink..........................................    72

Első ügyfél...............................................................................    72

A tervezés horizontja...............................................................    72

Milyen részletességgel?............................................................    73

Miből áll tehát egy üzleti terv?................................................    73

Bevételek és kötségek..............................................................    73

Költségek típusai.....................................................................    73

Melyek a változó költségek?....................................................    74

Megtérülési pont......................................................................    74

Mekkora a negyedéves megtérülési pont?...............................    74

A tervek formátuma.................................................................    75

Üzemi eredmény......................................................................    75

Költségek részletezése.............................................................    75

Készpénzforgalom tervezése...................................................    76

Működő tőke...........................................................................    76

Hogyan menedzseljük a forgótőkét?.......................................    76

Készletkezelés..........................................................................    78

Vegyünk-e nyilvántartási rendszert?.......................................    78

Szállítói fizetési határidők.......................................................    79

Mitől függ a fizetési határidő?.................................................    79

Fizet-e a vevő?.........................................................................    80

Hitelképesség...........................................................................    80

Fizetési morál...........................................................................    81

Forgótőke forrásai....................................................................    81

Likviditás menedzselése: a készpénzforgalom........................    81

Negatív időszakok...................................................................    82

Túl sok a pénz?........................................................................    82

Források a finanszírozáshoz.....................................................    82

Saját tőke és mások pénze.......................................................    83

Tőke – milyen értelemben?......................................................    83

Mennyi tőke áll rendelkezésre?................................................    85

Mi a befektető elvárása?..........................................................    85

Honnan jöhet a tőke?...............................................................    86

FFF – azaz család, barátok, és az őrültek ...............................    86

Partnerek..................................................................................    87

Angyalbefektetők....................................................................    87

Kockázati tőke.........................................................................    88

Pályázatok................................................................................    88

Egyéb források – közösségi finanszírozás...............................    89

Mi a helyzet a pénzintézetekkel?.............................................    89

Milyen devizanemben?............................................................    90

V. Fejezet

Az általános forgalmi adóról
– vállalkozói nézőpontból........................................................    91

A vállalkozás megkezdése.......................................................    91

Az adó levonása.......................................................................    93

Tételes levonási tiltások.....................................................    94

Teljesítési hely..........................................................................    95

Tipikus szolgáltatások értékesítése külföldre...........................    96

1. Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás nyújtása.....................    97

2. Elektronikus (internetes) szolgáltatás nyújtása....................    97

3. Szállodai szolgáltatás nyújtása.............................................    98

4. Éttermi szolgáltatás nyújtása...............................................    99

5. Ingóság bérbe adása (kivéve közlekedési eszköz)...............    99

6. Közlekedési eszköz bérbeadása...........................................    99

7. Fuvarozási szolgáltatás........................................................ 100

8. Ingó terméken végzett munka (bérmunka).......................... 100

9. Felhasználási jogok értékesítése........................................... 100

10. Mérnöki, tanácsadói, fordítói, adatfeldolgozói,
reklám szolgáltatások........................................................... 101

Szolgáltatások igénybevétele külföldi cégektől....................... 101

Bérmunka szolgáltatás igénybevétele................................ 102

Termék értékesítése külföldre.................................................. 104

Adómentes értékesítés az EU-ba....................................... 104

Távértékesítés (csomagküldő értékesítés) az EU-ba.......... 105

Termékértékesítés harmadik országba............................... 105

Harmadik országban lakóhellyel bíró magánszemélynek
történő értékesítés utasforgalomban.................................. 106

Számlázás................................................................................. 106

Jó tanácsok az áfa alkalmazásához.......................................... 108

VI. Fejezet

Vállalkozások növekedését támogató társasági adó szabályok..... 110

I. Növekedési adóhitel............................................................. 110

A növekedési adóhitelre jutó adó............................................ 114

A növekedési adóhitelre jutó adó megfizetése........................ 115

A bevallási határidő................................................................. 116

Kedvezmény a halasztott adóból (adóelőlegből)..................... 118

Elszámoltnak minősülő értékcsökkenés................................... 121

Ii. Adókedvezmények............................................................. 122

1. Kis- és közepes vállalkozások beruházási hitel-,
kamatkedvezménye............................................................. 122

2. Fejlesztési adókedvezmény................................................. 125

III. Adóalapban érvényesíthető kedvezmények...................... 128

1. Beruházás ösztönző kedvezmények.................................... 128

1.1. Fejlesztési tartalék....................................................... 128

1.2. Tárgyi eszköz, szellemi termék beruházás................... 130

2. Innovációt ösztönző kedvezmények.................................... 133

2.1. Jogdíj bevételre jogosító immateriális dolog
értékesítése, apportálása, hasznosítása........................ 133

Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószágnak minősül
2016. július 1-től.......................................................... 133

2.2. Kapott jogdíj levonása az adóalapból......................... 135

2.1.2. Átmeneti előírások................................................... 138

2.2. Értékcsökkenési leírás................................................. 141

2.3. Kutatás-fejlesztés........................................................ 141

3. Befektetési tevékenység ösztönzése.................................... 143

VII. Fejezet

Cégalapítás – működés – kiszállás................................................. 144

Cégformák Magyarországon.................................................... 144

Korlátolt felelősségű társaság (Kft.)........................................ 144

Részvénytársaság..................................................................... 148

A cégalapítás lényeges kérdései............................................... 150

A céges működés kérdései....................................................... 153

Ügyvezetői felelősség.............................................................. 155

Gazdasági társaságok átalakulásában rejlő lehetőségek........... 157

Külföldi kapcsolatok – fióktelepek itt is, ott is....................... 158

Kiszállás a cégből..................................................................... 159

VIII.

Jogi feladatok és tilalmi listák a vállalkozásban............................. 164

Polgári jogi csekklista.............................................................. 165

Belső iratkezelés rendjének kialakítása.................................... 167

Társasági jogi csekk-lista.......................................................... 168

Tilalmi listák az üzleti tevékenységben.................................... 172

Tisztességtelen piaci magatartások.......................................... 173

A tisztességtelen verseny tilalma............................................. 173

Az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma... 175

A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma............ 177

A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma.................... 178

2. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok........................... 179

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok – tételesen
(A 2008. évi XLVII. törvény Melléklete alapján)............... 180

IX. Fejezet

Munkaügyek a vállalkozásban....................................................... 184

1. Munkajogi kulcskérdések.................................................... 184

Munkajogi csekklista cégvezetőknek....................................... 189

2. Egy új munkatárs felvételének tematikája........................... 191

Megfogalmazódik a szükséglet, új munkatársra van
szükségünk............................................................................ 192

Miért van szükség az új kollégára?.................................... 192

Beszéljünk a leendő kollégával dolgozó emberekkel......... 194

Munkaköri leírás/Álláshirdetés elkészítése........................ 195

A munkakör neve............................................................... 196

A cég bemutatása/Kik vagyunk mi?.................................. 197

Amiben számítunk rád/Mit csinálsz nálunk?..................... 197

Elvárások/Mit képviselsz te!.............................................. 198

Miért válassz minket?/Mit ajánlunk?................................. 198

Bérezés............................................................................... 198

Hatékony hirdetési csatornák.................................................. 199

Előszűrés.................................................................................. 202

Interjúztatás............................................................................. 204

Intuitív interjú.................................................................... 205

Szimulációs interjú............................................................. 205

Klasszikus struktúrált interjú............................................. 206

Stresszinterjú...................................................................... 206

3. Főbb munkavédelmi feladatok a vállalkozásban................. 208

Kockázatértékelés.................................................................... 209

Szerződés üzemorvossal.......................................................... 210

Munkáltatói felelősségbiztosítás.............................................. 210

Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás...................................... 211

Villamos biztonsági mérések begyűjtése.................................. 212

Biztonsági adatlapok............................................................... 213

Gépkönyvek............................................................................. 213

Elsősegélynyújtás..................................................................... 214

Fel kell készülni a szondáztatásra is......................................... 214

A balesetek dokumentálása..................................................... 215

X. Fejezet

Számvitel – könyvelés................................................................... 216

Bevezetés................................................................................. 216

A bizonylat, és a bizonylati rend............................................. 219

Számlázás és számlabefogadás................................................ 221

Nyugta – online pénztárgép..................................................... 224

Elektronikus számlázás............................................................ 225

A számla javítása..................................................................... 228

Idegen számlák befogadása..................................................... 228

Készpénzfizetés és kezelés a cégben....................................... 229

Számviteli szabályzatok........................................................... 230

Könyvvezetés – a kettős könyvvitel........................................ 233

Az egységes számlakeret......................................................... 234

A számlarend........................................................................... 236

A főkönyvi kivonat.................................................................. 237

A beszámoló............................................................................ 239

A beszámoló összeállítása, jóváhagyása.................................. 240

A mérleg.................................................................................. 244

Az eredménykimutatás............................................................ 245

Kiegészítő melléklet................................................................. 247

Üzleti jelentés.......................................................................... 248

A beszámoló nyilvánosságra hozatala, letétbehelyezés
és közzététel......................................................................... 248

Könyvvizsgálat........................................................................ 251

Vezetői számvitel..................................................................... 251

A mérleg elemzése – mutatószámok........................................ 252

Tárgyi eszközök elemzése........................................................ 252

Tárgyi eszközök használhatósági foka............................... 252

Tárgyi eszközök megújítási mutatója................................. 252

Tárgyi eszközök utánpótlási mutatója................................ 253

Beruházási fedezet mutatója.............................................. 253

Innovációs mutató............................................................. 253

Befektetett pénzügyi eszközök elemzése – P/E ráta................ 253

Forgóeszközök elemzése.......................................................... 253

Készletek elemzése.................................................................. 253

Forgási idő vizsgálata.............................................................. 254

Követelések elemzése.............................................................. 254

Pénzeszközök elemzése........................................................... 254

Saját tőke elemzése.................................................................. 254

Tőkefeszültségi mutató............................................................ 255

Saját tőke növekedésének mértéke.................................... 255

Tőke önfinanszírozási mutatója......................................... 255

Tőkeimplikátor (Eszközigényességi) mutató..................... 255

Tőkeerősség (tőkeellátottság)............................................ 255

Kötelezettségek részaránya...................................................... 256

Céltartalékok aránya................................................................ 256

Befektetett eszközök fedezete................................................ 256

Kötelezettségek elemzése........................................................ 257

Esedékességi aránymutató....................................................... 257

Nettó forgótőke....................................................................... 257

Szállítók fedezettségi mutatója................................................ 257

A pénzügyi helyzet elemzése................................................... 257

Az adósságállomány mutatói............................................. 257

Likviditási mutatók............................................................ 258

Likviditási mérleg.............................................................. 259

Az eredményesség elemzése.................................................... 259

Munkaarányos jövedelmezőség............................................... 260