Magyar startup kézikönyv

Magyar startup kézikönyv

Kiadványunkban a hazai kis és nagyvállalkozásoknak foglaljuk össze a növekedéséhez szükséges szervezési, vezetési, pénzügyi-számviteli, adózási, jogi, munkajogi és munkavédelmi alapokat. A kiadvány a 2016-os kiadású, egyes részei - különösen a társasági adó kedvezményeit ismertető fejezete - elavultak, ezért csökkentett áron értékesítjük. .

  • Formátum: Könyv
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2016
  • Terjedelem: 256 oldal

Bruttó ár: 2 100 Ft
Postaköltség: 995 Ft

db  

Részletes leírás
Startup vagy KKV? * A jó vezetés * A növekedésből fakadó szervezet­fejlesztési szükségletek * Vállalkozások pénzügyei * Az általános forgalmi adóról vállalkozói nézőpontból  * Vállalkozások növekedését támogató társasági adó szabályok * Cégalapítás – működés – kiszállás * Jogi feladatok és tilalmi listák a vállalkozásban * Munkajogi kulcskérdések - csekklista cégvezetőknek - Egy új munkatárs felvételének tematikája -  Főbb munkavédelmi feladatok a vállalkozásban *  Számvitel – könyvelés  - A mérleg elemzése, mutatószámok

Kiadó: Adonet.hu Zrt. 2016
Terjedelem: 260 oldal

Szerkesztette: dr. Szabó Tibor
Szerzők: 
I. Fejezet Kulcsár Alexandra
II. Fejezet Schäffer Beáta
III. Fejezet Polló László
IV. Fejezet Ipacs Laura
V. Fejezet Vira Sándor
VI. Fejezet Pölöskei Pálné
VII-VIII. Fejezet és   
IX. Fejezet 1. pont:  dr. Szabó Tibor
IX. Fejezet 2. pont: Pethő Anikó
IX. Fejezet 3. pont: Kling Péter
X. Fejezet:  Junkertné dr. Szűcs Zsuzsanna
Tartalomjegyzék
Előszó 13
I. Fejezet
Bevezetés – Startup vagy KKV? 15
A vállalkozás, mint létforma 16
Milyen a tipikus startupper? 17
Kell egy ötlet 18
B2B vagy B2C 18
Stratégia és ügyfélszerzés 19
Kommunikáció a vevők felé 21
Az időzítés 22
A növekedés 22
A humán tényező kritikus szerepe 23
Startup ökoszisztéma és az állami szerepvállalás 24
Startuplaborok 26
Finanszírozási lehetőségek 26
II. Fejezet
A jó vezetés 28
1. Erősségeinkre alapozunk 30
A DISC modell az egyik legelterjedtebb és legnépszerűbb személyiségtipológia 33
2. Tudjuk, miből élünk 35
3. Partnerek vagyunk 41
OKÉ/OKÉ 42
OKÉ/NEM OKÉ 43
NEM OKÉ/OKÉ 44
NEM OKÉ/NEM OKÉ 44
Melyek a legfontosabb előnyei az „OKÉ vagyok, OKÉ vagy” modell tudatos használatának? 46
4. Jó itt dolgozni 47
A sikeres bevonó-felhatalmazó vezetés 47
Milyen a hat alapvető vezetési stílus? 49
Mit hoz a jövő? 51
A helyzetfüggő vezetés 52
5. Mindennap a rajtkőhöz állunk 55
III. Fejezet
A növekedésből fakadó szervezet¬fejlesztési szükségletek 59
1. Termékek, szolgáltatások 59
2. Kereslet felmérése 60
3. Potenciális vevőkre és értékesítési csatornákra a stratégia felülvizsgálása 60
4. Pénzügyi terv 61
5. Piacelemzés 62
6. Kockázatelemzés 62
7. Értékesítés felülvizsgálat 63
8. Létszámarányok és bérek 64
9. Eszközök áttekintése (termelő eszközök, számítógépek és szoftvereik, telekommunikációs eszközök, gépjárművek, irodák, raktárak, műhelyek és gyárak, bútorok stb.) 64
10. Belső kommunikáció 65
11. Kontrolling 65
12. Termelés 66
IV. Fejezet
Vállalkozások pénzügyei 68
Biztos vagyok magamban 68
Vállalkozás kockázata 69
A legnagyobb tőke: az Ember 69
Hírnév 69
Pénzügyi alapelvek 70
Üzleti terv készítése 70
A könyvelő dolga? 71
Mennyit tervezzünk és ki tegye? 71
Pénzügy, marketing, beszerzés, értékesítés, termelés 71
A terv kiindulópontja: bevételeink 72
Első ügyfél 72
A tervezés horizontja 72
Milyen részletességgel? 73
Miből áll tehát egy üzleti terv? 73
Bevételek és kötségek 73
Költségek típusai 73
Melyek a változó költségek? 74
Megtérülési pont 74
Mekkora a negyedéves megtérülési pont? 74
A tervek formátuma 75
Üzemi eredmény 75
Költségek részletezése 75
Készpénzforgalom tervezése 76
Működő tőke 76
Hogyan menedzseljük a forgótőkét? 76
Készletkezelés 78
Vegyünk-e nyilvántartási rendszert? 78
Szállítói fizetési határidők 79
Mitől függ a fizetési határidő? 79
Fizet-e a vevő? 80
Hitelképesség 80
Fizetési morál 81
Forgótőke forrásai 81
Likviditás menedzselése: a készpénzforgalom 81
Negatív időszakok 82
Túl sok a pénz? 82
Források a finanszírozáshoz 82
Saját tőke és mások pénze 83
Tőke – milyen értelemben? 83
Mennyi tőke áll rendelkezésre? 85
Mi a befektető elvárása? 85
Honnan jöhet a tőke? 86
FFF – azaz család, barátok, és az őrültek 86
Partnerek 87
Angyalbefektetők 87
Kockázati tőke 88
Pályázatok 88
Egyéb források – közösségi finanszírozás 89
Mi a helyzet a pénzintézetekkel? 89
Milyen devizanemben? 90
V. Fejezet
Az általános forgalmi adóról
– vállalkozói nézőpontból 91
A vállalkozás megkezdése 91
Az adó levonása 93
Tételes levonási tiltások 94
Teljesítési hely 95
Tipikus szolgáltatások értékesítése külföldre 96
1. Ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás nyújtása 97
2. Elektronikus (internetes) szolgáltatás nyújtása 97
3. Szállodai szolgáltatás nyújtása 98
4. Éttermi szolgáltatás nyújtása 99
5. Ingóság bérbe adása (kivéve közlekedési eszköz) 99
6. Közlekedési eszköz bérbeadása 99
7. Fuvarozási szolgáltatás 100
8. Ingó terméken végzett munka (bérmunka) 100
9. Felhasználási jogok értékesítése 100
10. Mérnöki, tanácsadói, fordítói, adatfeldolgozói,reklám szolgáltatások 101
Szolgáltatások igénybevétele külföldi cégektől 101
Bérmunka szolgáltatás igénybevétele 102
Termék értékesítése külföldre 104
Adómentes értékesítés az EU-ba 104
Távértékesítés (csomagküldő értékesítés) az EU-ba 105
Termékértékesítés harmadik országba 105
Harmadik országban lakóhellyel bíró magánszemélynek történő értékesítés utasforgalomban 106
Számlázás 106
Jó tanácsok az áfa alkalmazásához 108
VI. Fejezet
Vállalkozások növekedését támogató társasági adó szabályok 110
I. Növekedési adóhitel 110
A növekedési adóhitelre jutó adó 114
A növekedési adóhitelre jutó adó megfizetése 115
A bevallási határidő 116
Kedvezmény a halasztott adóból (adóelőlegből) 118
Elszámoltnak minősülő értékcsökkenés 121
Ii. Adókedvezmények 122
1. Kis- és közepes vállalkozások beruházási hitel-, kamatkedvezménye 122
2. Fejlesztési adókedvezmény 125
III. Adóalapban érvényesíthető kedvezmények 128
1. Beruházás ösztönző kedvezmények 128
1.1. Fejlesztési tartalék 128
1.2. Tárgyi eszköz, szellemi termék beruházás 130
2. Innovációt ösztönző kedvezmények 133
2.1. Jogdíj bevételre jogosító immateriális dolog értékesítése, apportálása, hasznosítása 133
Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószágnak minősül 2016. július 1-től 133
2.2. Kapott jogdíj levonása az adóalapból 135
2.1.2. Átmeneti előírások 138
2.2. Értékcsökkenési leírás 141
2.3. Kutatás-fejlesztés 141
3. Befektetési tevékenység ösztönzése143
VII. Fejezet
Cégalapítás – működés – kiszállás 144
Cégformák Magyarországon 144
Korlátolt felelősségű társaság (Kft.) 144
Részvénytársaság 148
A cégalapítás lényeges kérdései 150
A céges működés kérdései 153
Ügyvezetői felelősség 155
Gazdasági társaságok átalakulásában rejlő lehetőségek 157
Külföldi kapcsolatok – fióktelepek itt is, ott is 158
Kiszállás a cégből 159
VIII. Jogi feladatok és tilalmi listák a vállalkozásban 164
Polgári jogi csekklista 165
Belső iratkezelés rendjének kialakítása 167
Társasági jogi csekk-lista 168
Tilalmi listák az üzleti tevékenységben 172
Tisztességtelen piaci magatartások 173
A tisztességtelen verseny tilalma 173
Az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma 175
A gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalma 177
A gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalma 178
2. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 179
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 180
IX. Fejezet
Munkaügyek a vállalkozásban 184
1. Munkajogi kulcskérdések 184
Munkajogi csekklista cégvezetőknek 189
2. Egy új munkatárs felvételének tematikája 191
Megfogalmazódik a szükséglet, új munkatársra van szükségünk 192
Miért van szükség az új kollégára? 192
Beszéljünk a leendő kollégával dolgozó emberekkel 194
Munkaköri leírás/Álláshirdetés elkészítése 195
A munkakör neve 196
A cég bemutatása/Kik vagyunk mi? 197
Amiben számítunk rád/Mit csinálsz nálunk? 197
Elvárások/Mit képviselsz te! 198
Miért válassz minket?/Mit ajánlunk? 198
Bérezés 198
Hatékony hirdetési csatornák 199
Előszűrés 202
Interjúztatás 204
Intuitív interjú 205
Szimulációs interjú 205
Klasszikus struktúrált interjú 206
Stresszinterjú 206
3. Főbb munkavédelmi feladatok a vállalkozásban 208
Kockázatértékelés 209
Szerződés üzemorvossal 210
Munkáltatói felelősségbiztosítás 210
Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás 211
Villamos biztonsági mérések begyűjtése 212
Biztonsági adatlapok 213
Gépkönyvek 213
Elsősegélynyújtás 214
Fel kell készülni a szondáztatásra is 214
A balesetek dokumentálása 215
X. Fejezet
Számvitel – könyvelés 216
Bevezetés 216
A bizonylat, és a bizonylati rend 219
Számlázás és számlabefogadás 221
Nyugta – online pénztárgép 224
Elektronikus számlázás 225
A számla javítása 228
Idegen számlák befogadása 228
Készpénzfizetés és kezelés a cégben 229
Számviteli szabályzatok 230
Könyvvezetés – a kettős könyvvitel 233
Az egységes számlakeret 234
A számlarend 236
A főkönyvi kivonat 237
A beszámoló 239
A beszámoló összeállítása, jóváhagyása 240
A mérleg 244
Az eredménykimutatás 245
Kiegészítő melléklet 247
Üzleti jelentés 248
A beszámoló nyilvánosságra hozatala, letétbehelyezés és közzététel 248
Könyvvizsgálat 251
Vezetői számvitel 251
A mérleg elemzése – mutatószámok 252
Tárgyi eszközök elemzése 252
Tárgyi eszközök használhatósági foka 252
Tárgyi eszközök megújítási mutatója 252
Tárgyi eszközök utánpótlási mutatója 253
Beruházási fedezet mutatója 253
Innovációs mutató 253
Befektetett pénzügyi eszközök elemzése – P/E ráta 253
Forgóeszközök elemzése 253
Készletek elemzése 253
Forgási idő vizsgálata 254
Követelések elemzése 254
Pénzeszközök elemzése 254
Saját tőke elemzése 254
Tőkefeszültségi mutató 255
Saját tőke növekedésének mértéke 255
Tőke önfinanszírozási mutatója 255
Tőkeimplikátor (Eszközigényességi) mutató 255
Tőkeerősség (tőkeellátottság) 255
Kötelezettségek részaránya 256
Céltartalékok aránya 256
Befektetett eszközök fedezete 256
Kötelezettségek elemzése 257
Esedékességi aránymutató 257
Nettó forgótőke 257
Szállítók fedezettségi mutatója 257
A pénzügyi helyzet elemzése 257
Az adósságállomány mutatói 257
Likviditási mutatók 258
Likviditási mérleg 259
Az eredményesség elemzése 259
Munkaarányos jövedelmezőség

Vissza az előző oldalra