Segédlet a kapcsolt vállalkozásra vonatkozó szabályok alkalmazásához

Segédlet a kapcsolt vállalkozásra vonatkozó szabályok alkalmazásához

Kiadványunk segítséget nyújt annak eldöntéséhez, hogy két vagy több vállalkozás között fennáll-e a kapcsolt vállalkozás viszony. Ennek megítélése és szabályainak alkalmazása a rendszeresen felmerülő kérdések közé tartozik, figyelemmel arra is, hogy a kapcsoltság az adózás több területén is jelentőséggel bír. Kiadványunkban ismertetjük a kapcsolt vállalkozás fogalmát, egyes esteit és példákon keresztül bemutatjuk ezek gyakorlati alkalmazását, kitérünk a kapcsolódó kötelezettségekre is.

  • Formátum: e-könyv (Pdf)
  • Kiadó: Adónet.hu
  • Kiadás éve: 2023
  • Szerző: Önadózó
  • Terjedelem: 22 oldal

Online elérhető tartalom.
Sikeres vásárlás és az ellenérték beérkezése és könyvelése után a visszaigazoló e-mailben található elérhetőségen vagy a korábbi rendelései alatt elérhető.

Bruttó ár: 6 350 Ft

db  

Részletes leírás

A kapcsolt vállalkozásokra több adójogszabály is hivatkozik, ezek teljeskörű felsorolására nem vállalkozunk, a legfontosabbakat emeljük ki. Ami közösnek mondható, az az, hogy általában az egyes adótörvények a kapcsolt vállalkozási fogalom meghatározásakor a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényre [Tao. tv.] utalnak vissza. Teszi ezt például az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény [Art.], a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény [Katv.], a kiskereskedelmi adóról szóló 2020. évi XLV. törvény [Kiskeradó tv.] és még lehetne sorolni. 

A kapcsolt vállalkozási viszony kapcsán az egyik elsőként jelentkező kötelezettség a bejelentési kötelezettség, amelyet az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [Adóig. vhr.] ír elő. Az Adóig. vhr. 16. § (4) bekezdés b) pontja szerint ugyanis az adózónak – az adókötelezettséget érintő változás szabályai szerint – az állami adó- és vámhatósághoz be kell jelentenie a kapcsolt vállalkozásnak minősülő másik személy nevét (elnevezését), székhelyét (telephelyét) és adóazonosító számát az első szerződéskötésüket követő tizenöt napon belül, valamint a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését a megszűnést követő tizenöt napon belül. A bejelentési kötelezettség megtételére a ’T201-es (illetve ’T201T stb.) adatlapgarnitúrák megfelelő lapjai szolgálnak. 

Ami ezen előírással kapcsolatban kiemelendő, az az, hogy amíg nem történik szerződéskötés, addig bejelentési kötelezettség sem keletkezik. A tizenöt napos határidő tehát nem a kapcsolt viszony létrejöttekor indul, hanem az első szerződéskötéskor. 

Mindezen túl, egy speciális esetben külön bejelentést ír elő az Art. 40. §-a. A hivatkozott rendelkezés szerint a kapcsolt vállalkozások között létrejött, egymillió forintot meghaladó értékben teljesített szolgáltatások készpénzben teljesített kifizetéseit a készpénzfizetés napjától számított tizenöt napon belül az állami adó- és vámhatósághoz be kell jelentenie a vevőnek, a szolgáltatás igénybevevőjének. Ez alól csak a vállalkozási tevékenységet nem folytató természetes személyek esete jelent kivételt.

Tartalomjegyzék
1. Bevezetés 4
2. A kapcsolt vállalkozási viszony jelentősége 5
3. Bejelentési kötelezettségek 5
4. A Társasági adó törvény kapcsolt vállalkozásokra irányadó szabályai 6
5. A kapcsolt vállalkozási viszony egyes egyéb adónemeknél 9
6. A kapcsolt vállalkozások fogalma 10
7. A többségi befolyáson alapuló kapcsolt vállalkozási viszony 11
8. A telephellyel fennálló kapcsolt vállalkozási viszony 15
9. Az ügyvezetés egyezősége alapján keletkező kapcsolt vállalkozási viszony 16

Vissza az előző oldalra