A NAV inkasszó szabályai

Adózás

Nyomtatás
Forrás: www.nav.gov.hu | Szerző: NAV

Címkék: inkasszó


A pénzforgalmi szolgáltató az inkasszó kibocsátásakor elsősorban a végrehajtó által benyújtott inkasszóban megjelölt bankszámlán lévő összeget tekinti alapnak. Ha ez nem fedezi az inkasszóban megjelölt valamennyi követelést, akkor a bank a végrehajtó további intézkedése nélkül kiterjeszti az inkasszót az általa kezelt további fizetési számlákra.

A végrehajtási eljárásban a követelés kielégítésének leggyorsabb és legegyszerűbb módja az adós pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt pénzeszközeinek végrehajtás alá vonása.

Ezért a bankszámlával is rendelkező adózóknál a végrehajtási eljárást hatósági átutalási megbízással, azaz inkasszóval indokolt megindítani.

A pénzügyi szervezetek – meghatározott adózói körnél – jogszabály alapján szolgáltatnak adatot a megnyitott számlákról, NAV azonban minden további adózóról elektronikus megkeresésben kérhet adatot. A bankok többnyire szintén elektronikus válaszban értesítik a NAV-ot az adós náluk kezelt fizetési számláiról – bankbetétekről, széfszolgáltatásról stb. – és azok egyenlegéről.

A pénzforgalmi szolgáltató az inkasszó kibocsátásakor elsősorban a végrehajtó által benyújtott inkasszóban megjelölt bankszámlán lévő összeget tekinti alapnak. Ha ez nem fedezi az inkasszóban megjelölt valamennyi követelést, akkor a bank a végrehajtó további intézkedése nélkül kiterjeszti az inkasszót az általa kezelt további fizetési számlákra.

A pénzügyi intézmény a kiterjesztést az alábbi sorrend szerint végzi el:
• pénzforgalmi számlán kezelt összeg,
• a pénzforgalmi számlán betétszerződés alapján kezelt összeg,
• a törvényben meghatározott bankszámlaszerződés alapján kezelt összeg,
• a betétszerződés alapján elhelyezett összeg, ha azt a hitelintézet a fizetési számlaszerződés szabályainak megfelelően kezeli,
• a takarékbetét-szerződés alapján elhelyezett összeg, ha azt a hitelintézet a fizetésiszámla-szerződés szabályainak megfelelően kezeli.

Ha a pénzintézet és a számlatulajdonos máshogyan nem állapodik meg, a hatósági átutalási megbízást az adózó azon hitelkeretének terhére is teljesíteni kell, ami a fent megjelölt számlákhoz kapcsolódik.

A pénzügyi intézmény a hatósági átutalási megbízásban szereplő összeggel az adós számláját megterheli és a kért összeget, illetve annak rendelkezésre álló részét a NAV letéti számlájára átutalja. Ha a számlán a teljesítéshez szükséges teljes fedezet nem áll rendelkezésre, a pénzügyi intézmény a fedezet biztosításáig – legfeljebb azonban 35 napig – függőben tartja a hatósági átutalási megbízást. Ha ezen időtartam alatt sem sikerült a megbízást teljesíteni, azt a pénzügyi
intézmény visszaküldi.

Ha a pénzügyi intézmény a hatósági átutalási megbízást a 35 napos sorba állítást követően teljesítetlenül vagy részteljesítéssel küldte vissza, az ismételten benyújtható az adós bankszámlája ellen.

A pénzügyi intézménynél több számlatulajdonos tulajdonában álló számlán kezelt pénzösszeg bármelyik számlatulajdonossal szemben fennálló követelés fejében teljes összegben végrehajtás alá vonható.

A nem adós számlatulajdonost a végrehajtó értesíti a számla megterheléséről.

A nem adós számlatulajdonos a végrehajtást kérő ellen az igényperre vonatkozó szabályok szerint pert indíthat a végrehajtást foganatosító hatóság rendelkezése alapján a számláról leemelt, őt illető pénzösszegek visszafizetése iránt.

A pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, az adóst megillető pénzösszeg teljes összegében végrehajtás alá vonható, kivéve a természetes személyt (magánszemélyt) megillető pénzösszegeket. A végrehajtás alól mentes az az összeg, amely megfelel a mindenkori öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének.

Az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese feletti összeg korlátlanul végrehajtás alá vonható, az ez alatti összegből pedig az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege és az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének négyszerese közötti rész 50 százaléka a vonható végrehajtás alá.

A mentesség érvényesítése, illetve a teljesítés korlátozása a hatósági átutalási megbízás teljesítését végző pénzintézet feladata. Ennek ellátása során a fenti szabályokat a pénzintézet által több szerződés alapján kezelt, az adóst megillető együttes összegre kell alkalmazni.


Vissza az előző oldalra

Webáruház

Összes termék megtekintése

Vissza az előző oldalra